Popáleniny

Popáleniny

Popáleniny sú poranenia spôsobené účinkom vysokej teploty (horúcimi predmetmi, plameňom, horúcimi plynmi, prípadne radiačným žiarením). Podľa výšky teploty a dĺžky jej pôsobenia dochádza k vzniku zmien na koži a podkožnom tkanive a ich čiastočnej či úplnej deštrukcii. Okrem miestneho poškodenia môže dôjsť k poruchám regulácie a funkcie vnútorných orgánov, najmä pri popáleninách s veľkým rozsahom postihnutej kože,

Rozlišujeme tieto stupne popálenín:

  • Popáleniny I. stupňa – sčervenanie, opuch, bolesť (reverzibilné zme­ny)
  • Popáleniny II. stupňa – strata epidermis
  • IIa – pľuzgiere väčšinou so spontánnym zahojením
  • IIb – poškodenie dermis, vznik nekróz a chrást
  • Popáleniny III. stupňa – strata kože v celej hrúbke a postihnutie tkanív ležiacich pod ňou, môže ísť až o zuhoľnatenie

Celkový klinický obraz závisí nielen od stupňa, ale aj od rozsahu popálenia. Na jeho odhad sa používa tzv. pravidlo deviatich podľa Wallacea (hlava, horná končatina, predkolenie a chodidlo, stehno, horná časť hrudníka, brucho, horná časť chrbta, dolná časť chrbta – každá z týchto častí zodpovedá 9 % povrchu ľudského tela, 1 % povrchu tela predstavuje plocha ruky).

Pri ošetrení popálenín používame neadherentné krytie so sekundárnym prekrytím suchým gázovým krytom v niekoľkých vrstvách tak, aby krytie nepresakovalo na povrch.

Popálenina IIa stupňa sa hojí asi 10 dní, IIb stupňa asi 2–3 týždne. Ak dôjde ku komplikáciám hojenia popáleniny IIb stupňa, býva potrebná liečba na špecializovanom pracovisku (potreba hlbšieho debridementu, použitie špeciálnych krytov, eventuálne autotransplantácia dermoepidermálnymi štepmi).

Pri popáleniach od stupňa IIb dochádza k porušeniu celistvosti kožného krytu a tým je porušená aj bariéra proti sekundárnej infekcii. To treba pri výbere vhodného krytia zohľadniť, na ošetrenie väčších plôch možno použiť napr. niektoré polyuretánové krytia, ktoré ochrannú funkciu kože nahrádzajú.

Vhodné produkty z kategórie Vlhké krytie

Podpora granulácie a aktívnej hydratácie rany

Typ rany: akútna rana, chronická rana, povrchová rana, neinfikovaná rana, mierne secernujúca rana

Hydrogélový obväz s technológiou AquaClear

Typ rany: akútna rana, chronická rana, neinfikovaná rana, suchá rana, mierne secernujúca rana

Intenzívna hydratácia na suché a hlboké rany

Typ rany: akútna rana, chronická rana, hlboká rana, nekrotická rana, suchá rana

Na čistenie a podporu granulácie pri plošných ranách a popáleninách

Typ rany: povrchová rana, infikovaná rana, mierne secernujúca rana, stredne secernujúca rana, silne secernujúca rana

Poznámka: Počet hviezdičiek označuje naše odporúčanie na použitie produktu na liečbu daného typu rany alebo diagnózy.