Registrujte sa ZADARMO

Výhody registrácie

Novinky o produktoch a úpravách legislatívy budete vedieť ako prvý.
Exkluzívne informácie o aktuálnom dianí vám doručíme na e-mail.
Získate tiež prístup k rozšírenému obsahu webu.

Prihlásenie cez sociálne siete

Bežná registrácia (krok 1 z 2)

Povinné
Povinné
Povinné

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Týmto dávam spoločnosti HARTMANN-RICO, spol. s r.o., ako Správcovi, IČO: 31 351 361, so sídlom: Einsteinova 24, 851 01 Bratislava výslovný súhlas k uchovávaniu a spracovaniu osobných údajov, ktoré ste zdieľali/a v rámci registrácie na www.hojenieran.sk, a to za účelom ponúkania výrobkov a služieb, vrátane zasielania informácií o uskutočňovaných akciách, výrobkoch a iných aktivitách, ako aj zasielanie obchodných informácií, a to v zmysle zákona č. 480/2004 Sb. a zákona č. 101/2000 Sb., a to na dobu do odvolania tohto môjho súhlasu (maximálne na dobu desiatich rokov).

Beriem na vedomie, že mám práva podľa podľa zákona č. 428/2002 Z. z., tj. predovšetkým, že poskytnutie údajov je dobrovoľné, že svoj súhlas môžem bezplatne kedykoľvek na adrese HARTMANN – RICO odvolať, že mám právo prístupu k osobným údajom a právo na opravu týchto osobných údajov, blokovania nesprávnych osobných údajov, ich likvidáciu atd. V prípade pochybností o dodržovaní povinností HARTMANN – RICO sa môžem na túto spoločnosť obrátiť, prípadne s podnetom môžem kontaktovať aj priamo Úrad na ochranu osobných údajov SR, Odborárske námestie č. 3, 817 60 Bratislava 15.

Súhlas s podmienkami registrácie

Registrácia je určená len odborným pracovníkom z oblasti zdravotníctva. Prevádzkovateľ webu si vyhradzuje právo bez udania dôvodu akúkoľvek registráciu zrušit.

MENU