Podtlaková terapia

Podtlaková terapia je založená na princípe odloženej sutúry akútnej aj chronickej rany. Podtlakový systém aktívne uzatvára ranu a odvádza z nej infekčný materiál. Napomáha kontrakcii rany, urýchľuje priebeh čistiacej (zápalovej) fázy, podporuje autolytický debridement rany, zlepšuje prekrvenie spodiny a navyše je bariérou proti vstupu sekundárnej infekcie.

Systém negatívneho tlaku sa veľmi často používa na terapiu pooperačných rán, a to najmä rán hlbokých a infikovaných, pri ktorých iné postupy liečby nevedú k úspešnému hojeniu.

Indikácia podtlakovej terapie:

 • Rany v čistiacej fáze – kontinuálne použitie
 • Rany granulujúce – prerušované použitie
 • Rany hlboké i povrchové
 • Čisté i infikované rany
 • Akútne pooperačné rany
 • Chronické rany – dekubity, vredy predkolenia
 • Open abdomen, mediastinitídy
 • Dehiscencia rany
 • Traumatické rany – popáleniny atď.

Kontraindikácie k liečbe negatívnym tlakom

Kontraindikáciou k liečbe podtlakovým systémom je prítomnosť nekrotického tkaniva s escharou (príškvarom), suchá gangréna, krvácavé stavy, poruchy zrážavosti krvi, určité typy fistúl. V tesnej blízkosti ciev, orgánov a šliach a u pacientov s antikoagulačnou liečbou sa odporúča použiť podtlakovú terapiu len po starostlivom zvážení. Pozornosť vyžaduje tiež aplikácia na miesta po rádioterapii alebo na miesta s prítomnosťou sutúry.

Máte otázku? Napíšte nám.
Staňte sa ešte dnes členom Klubu odborníkov!
 • Kazuistiky a diskusie o hojení rán
 • Odborné štúdie zo zahraničia
 • Návody, videá, materiály na stiahnutie
MENU