Neadherentné bariérové krytie obsahujúce striebro na atraumatickú liečbu rany
Savý vankúšik rýchlo a spoľahlivo čistí rany. Vhodný hlavně pre komplikované rany.
Pórovitá štruktúra krytia rýchlo a efektívne čistí ranu