Tradičné krytie, obväzy a náplasti

Klasická (tradičná) terapia rán využíva väčšinou gázové krytia, ktoré nemajú vlastný terapeutický účinok. Ako primárne krytie sa tieto výrobky používajú pri drobných akútnych ranách, kde sa dá očakávať rýchly a bezproblémový proces hojenia. Uvedené produkty možno použiť aj ako sekundárne krytie či na fixáciu vhodného primárneho krytia.

MENU