Polyesterový tyl s drobnými okami na podporu granulácie.
Neadherentné bariérové krytie obsahujúce striebro na atraumatickú liečbu rany
Sterilná silikónová kontaktná vrstva na rany na ochranu citlivých štruktúr
Krytie vytvára optimálne prostredie v rane
Polyuretánové krytie účinne hydratuje aj absorbuje zároveň
Kompresy z netkaného textilu na všeobecné ošetrenie rán
Hypoalergénne prúžky na stiahnutie rany
Tampón z gázy na odsávanie krvi pri liečbe povrchových rán
Pórovitá štruktúra krytia rýchlo a efektívne čistí ranu
Krytie z morských rias pre liečbu hlbokých infikovaných rán
Dvojvrstvový kompres pre čistenie plošných rán a popálenin
Gázový kompres so superabsorpčnou schopnosťou
Superabsorbent so silikónovou vrstvou