Syndróm diabetickej nohy je závažnou komplikáciou cukrovky, ktorá môže skončiť až amputáciou. Predstavuje defekty na dolných končatinách spôsobené postihnutím ciev a nervov u diabetických pacientov. Účinnou prevenciou je v tomto prípade dôsledné dodržiavanie liečebného režimu, ktorý zahŕňa tiež vhodné typy cvikov. Cvičenie pre pacientov s diabetickou nohou je navrhnuté tak, aby došlo k zlepšeniu obehu krvi a zníženiu rizika diabetických komplikácií.

Pumpovanie členkami

Týmto cvičením môžete zlepšiť krvný obeh v nohách i rozsah pohybu členkov. Ľahnite si na lavicu alebo na posteľ s kolenami mierne pokrčenými a oboma rukami pozdĺž tela. V tejto pozícii pohybujte chodidlami smerom k sebe a od seba, zároveň pohybujte nohami striedavo smerom k sebe a od seba. Snažte sa dosiahnuť maximálny rozsah pohybu v členku. Cvičenie niekoľkokrát opakujte.

Chôdza po špičkách

Chôdza po špičkách vám pomôže posilniť svaly lýtka a členka a prispeje k zlepšeniu krvného obehu v dolných končatinách. Postavte sa rovno s mierne pokrčenými kolenami a rukami pozdĺž tela. Presuňte svoju váhu na prsty na nohách, upaženie vám pomôže udržať rovnováhu. Takto urobte asi 10 krokov dopredu a naspäť. Cvičenie niekoľkokrát opakujte.

Krúženie nohami

Krúženie pomôže zlepšiť krvný obeh nôh a chodidiel i rozsah pohybu. Posaďte sa na stoličku s nohami na podlahe a rukami pozdĺž tela. Natiahnite pravú nohu pred seba, chodidlo ohnite kolmo k zemi, prsty musia smerovať nahor. Začnite krúžiť chodidlom v smere hodinových ručičiek, členok udržujte v stabilnej polohe. Opakujte 10-krát a potom znovu v opačnom smere. Takým istým spôsobom precvičte i ľavú nohu.

Výpony

Výpony posilnia spodnú časť nôh a pomôžu zvýšiť prietok krvi v dolných končatinách. Postavte sa rovno, rukami sa pridŕžajte operadla stoličky alebo steny. Postavte sa na špičky a zostaňte v tejto pozícii 10 sekúnd, potom pomaly klesajte späť na celé chodidlá. Opakujte tento pohyb aspoň 20-krát.

Zdroj:
http://www.livestrong.com/article/546148-diabetic-foot-exercises-for-blood-flow/#ixzz2AxYJgq8k