Vredy predkolenia patria medzi ťažko hojace sa rany, najčastejšou príčinou vzniku je chronická žilová nedostatočnosť. Odhaduje sa, že vred predkolenia má v Slovenskej republike približne 19 500 osôb nad 65 rokov. Počet postihnutých sa zvyšuje s vekom, častejšie sa vredy predkolenia vyskytujú u žien. Pre stanovenie vhodnej liečby je veľmi dôležité rozlíšiť typ vredu predkolenia.

Vred predkolenia je najčastejšou chronickou ranou, jeho včasným odhalením urýchlite následné hojenie.
Podľa pôvodu vzniku rozlišujeme dva typy vredov predkolenia.
Úspešná liečba začína odstránením príčin.
Vhodné produkty pre jednotlivé fázy hojenia.
Vzniku vredov predkolenia je možné do istej miery predchádzať správnou životosprávou a prevenciou.
Kompresívna terapia je základom liečby vo všetkých fázach chronického žilového ochorenia.