Výmenu krycieho materiálu pri preväze rany často sprevádza bolesť. Jedná sa o tzv. procedurálny typ bolesti, ktorý sa objavuje pri rutinných ošetrovateľských postupoch, ako sú napr. práve preväzy rán. Existujú však niektoré osvedčené postupy, ktoré pomáhajú tento nepríjemný aspekt v procese ošetrovania rán primeraným spôsobom zvládnuť. Tipy a rady, ako zmierniť bolesť pri preväze rany, sumarizuje zaujímavý článok na www.woundsource.com.

Tipy a rady na zvládanie bolestivých preväzov

  • Voľba správneho krytia − najvhodnejší je taký krycí materiál, ktorý nepriľne ku spodine rany a ľahko sa odstraňuje, napr. mäkké silikóny, algináty alebo hydrovlákna. Ak je rána obzvlášť bolestivá, je nutné zvoliť krycí materiál, ktorý dovoľuje dlhšie intervaly medzi preväzmi a podporuje vlhké hojenie rán. Ak zvolené krytie priľne na ranu, je dobré pri nasledujúcom preväze použiť iný obväzový materiál.
  • Dostatok času − preväz rany vyžaduje dostatok času, krycí materiál by sa mal odstraňovať pomaly, aby nedošlo k poraneniu spodiny rany. Ak obväz priľnul na ranu, je nutné tento pre ľahšie odstránenie navlhčiť, pokým ho nebude možné odstrániť tak, aby nedošlo k poraneniu spodiny rany či okolitých tkanív.
  • Prostriedky na ochranu kožnej bariéry − použitie ochranných filmov môže znížiť riziko poranenia kože v okolí rany a predĺžiť dobu medzi jednotlivými preväzmi.
  • Analgetiká − použitie liekov proti bolesti môže výrazne znížiť bolesť spojenú s výmenou krytia. Liek je nutné vziať dostatočne dlho pred preväzom, aby sa stačil prejaviť jeho účinok. Vhodné sú nesteroidné antiflogistiká (ibuprofen). Pri silnejších či chronických bolestiach sa podávajú opiáty.
  • Aktívna účasť pacienta − ak je to možné, môže sa do preväzu aktívne zapojiť sám pacient, čo mu umožní získať pocit kontroly nad bolesťou. Pacient napr. môže sám odstraňovať krycí materiál, zúčastniť sa na príprave časového harmonogramu preväzov a pod.

Zdroj:
http://www.woundsource.com/blog/how-decrease-pain-associated-wound-dressing-changes