Preležaniny najčastejšie postihujú imobilné osoby
Preležaniny najčastejšie postihujú imobilné osoby.
Venózne vredy predkolenia pacient
Vred predkolenia je najčastejšou chronickou ranou