Chôdza je najprirodzenejším a aj najzdravším pohybom nášho tela a zdravé nohy a dostatočná starostlivosť o ne sú nevyhnutným predpokladom pre to, aby sme ju mohli vykonávať správnym spôsobom, bez bolesti a ďalších ťažkostí. Ľudia si stále viac uvedomujú dôležitosť dobre a zdravo fungujúcich dolných končatín. Ak sa u pacienta vyskytnú vážnejšie ťažkosti s dolnými končatinami, nech už sa týkajú kĺbov, kostí, kože či nedostatočného prekrvenia, jedná sa spravidla o komplexný problém, s ktorým je najlepšie obrátiť sa na odborníka z oblasti podiatrie.

Na čo je nám podiatria?

Podiatria je odbor, ktorý lieči chorobné stavy nôh a pátra po ich príčine. Zaoberá sa štúdiom nohy, jej anatómiou, fyziológiou a patofyziológiou a tiež správnou liečbou a ošetrením chorých nôh. K najčastejším chybám a poruchám dolných končatín, ktoré podiatria rieši, patrí najmä syndróm diabetickej nohy (defekty na dolných končatinách spôsobené postihnutím ciev a nervov u diabetických pacientov), ischemická choroba dolných končatín (nedostatočné cievne zásobenie dolných končatín), najrôznejšie deformity, znížená pohyblivosť kĺbov, poranenie a pod.

Možnosti vyšetrenia

K najčastejším vyšetrovacím metódam v podiatrii patrí:

  • Počítačová pedobarografia (tenzometria) – využíva moderné počítačové aplikácie na vyšetrenie nerovnomerného zaťaženia plôšok chodidiel pri plochých nohách, deformitách chodidiel a ďalších bolestivých stavoch pohybového aparátu.
  • Vyšetrenie na plantoskope – pacient sa postaví na sklenenú dosku a pomocou spodného zrkadla podiater zhodnotí klenbu chodidiel a ďalšie deformity. Slúži na zistenie stavu chodidiel v statickej polohe, možnej asymetrie medzi pravou a ľavou nohou, celkového stavu nôh i celého pohybového aparátu.
  • Vyšetrenie na plantografe – slúži na vyhotovenie odtlačku chodidla, na základe ktorého sa zhotovujú individuálne ortopedické vložky.

Ako sa správne starať o nohy?

  • Pri bolesti či akýchkoľvek ťažkostiach nôh zavčasu navštívte podiatra.
  • Prezerajte starostlivo každý deň nohy, všímajte si pozorne všetky zmeny.
  • Dbajte na správnu hygienu, pravidelne nohy umývajte, starostlivo osušte a ošetrite vhodným krémom.
  • Pravidelne sa starajte o nechty na nohách.
  • Noste kvalitnú obuv.
  • Pri športových aktivitách používajte špeciálnu odpruženú obuv.
  • Častejšie striedajte obuv.

Zdroj:
http://www.zdn.cz/clanek/sestra/podiatrie-podologie-a-syndrom-diabeticke-nohy-451708