Bolesť prirodzene sprevádza každé poranenie kože. V priebehu hojenia rany by však mala postupne odznievať. Pretrvávanie bolesti alebo zvyšovanie jej intenzity v priebehu liečby môže mať najrôznejšie príčiny.

Vysychanie spodiny rany

V rane musí byť zachované vlhké prostredie, aby nedošlo k vysychaniu spodiny rany. I bunky množiace sa počas procesu obnovy tkanív sa ľahšie pohybujú na rozhraní kvapalín. Používajte krycie materiály, ktoré udržujú v rane vlhkosť, a poskytujú teda optimálne prostredie na jej hojenie. Pri silnejšom výtoku z rany je nutné zvoliť absorpčné krytie, ktoré zníži alebo zabráni nahromadeniu tekutín v rane. Pri použití takýchto materiálov je však nutné ranu kontrolovať, pretože môže mať tendenciu vysychať.

Teplota spodiny rany

Teplota spodiny rany nižšia než telesná teplota má za následok zúženie kapilár, spomalenie prietoku krvi a bolesť. V prípade silného podchladenia sa môže dokonca objaviť ischémia (nedokrvenie tkaniva vedúce k jeho poškodeniu) a spôsobiť ešte intenzívnejšiu bolesť, predĺženie procesu hojenia či dokonca odumretie tkaniva.

Trauma rany

Vysušenie spodiny rany spôsobí prilepenie krycieho materiálu a každý preväz je potom veľmi bolestivý. U rán, ktoré zasahujú až do zamše (vrstvy kože pod pokožkou), dochádza k odhaleniu nervových zakončení. Ťahanie za okraje rany a spodinu rany pri výmene krytia, ktoré je vysušené a priľnulo k spodine rany, stimuluje tieto nervové zakončenia a spôsobuje bolesť. Voľte krytie s minimálnou stratou vlhkosti, aby sa zabránilo vysušeniu lôžka rany a ochladeniu rany pri strate vlhkosti. Ideálne je krytie, ktoré poskytuje dostatočnú vlhkosť pri zachovaní čistoty v rane a ktoré nie je nutné často meniť. Povrch rany je tiež dobré chrániť proti tlaku alebo kontaktu s predmetmi.

Nedostatočná cirkulácia krvi

Rany na miestach s nedostatočnou cirkuláciou krvi majú z dôvodu ischémie tendenciu byť bolestivejšie. Kompresné obväzy by sa mali používať s opatrnosťou zvlášť u pacientov so zlým obehom krvi.

Infekcia

Tiež infekcia v rane môže spôsobiť bolesť. Infekcia vyvoláva zápal a zápal spôsobuje hromadenie tekutín. Následné prekrvenie kapilár má za následok bolesť. Udržujte rany v čistote, prípadne použite antibakteriálne krytie. Prítomnosť infekcie je treba riešiť pomocou systémových alebo lokálnych antibiotík, podľa uváženia ošetrujúceho lekára.

Hromadenie tekutín

Hromadenie tekutín prejavujúce sa napr. opuchom z nedostatočného žilového návratu môže tiež spôsobiť bolesť v rane kvôli prekrveniu kapilár. Vzniku edému je možné zabrániť zdvihnutím končatín do výšky alebo pravidelným cvičením, prípadne užívaním diuretík.

Príliš tesné krytie

Príliš tesne priložené krytie tlačí na nervové zakončenia a spôsobuje bolesť. Brzdí tiež proces hojenia rán z dôvodu tzv. kontaktnej inhibície (pri tesnom kontakte buniek sa zastaví ich množenie).

Zdroj:
http://medicaledu.com/Tips/Pain.htm