kompresu

Aktuálnou témou používania kompresu pri venóznych vredoch predkolenia sa zaoberá správa zo zasadania Medzinárodného klubu odborníkov na kompresnú terapiu (International Compression Club) 2013. Toto fórum lekárskych expertov a zástupcov priemyslovej sféry poskytuje spoločné odporúčania na používanie kompresívnej terapie pri liečbe chronických a akútnych cievnych ochorení. Ich primárnym cieľom je zhodnotiť súčasný stav a znalosti rôznych metód kompresívnej terapie a určiť základné oblasti, ktoré vyžadujú komplexnejší výskum.

Účinnosť kompresu závisí od spôsobu jeho aplikácie

Celková zhoda panuje v tom, že výskum dokázal, že použitie kompresu je pri liečbe vredov predkolenia účinné, chýbajú však odborné znalosti o tejto metóde. Autori štúdie Medzinárodného klubu expertov na kompresívnu terapiu zdôrazňujú, že kompresívna terapia je skôr otázkou šikovnosti a jej výsledky sa tak môžu meniť v závislosti od zručnosti zdravotníka, ktorý kompresiu aplikuje, rovnako od adherencie a tolerancie pacienta voči liečbe a od priemeru jeho končatiny.

Treba presne merať tlak pod kompresiou

Základná teória kompresívnej terapie vychádza z Laplaceovho zákona, podľa ktorého je tlak vyvíjaný na guľovité teleso priamoúmerný povrchovému napätiu a nepriamoúmerný polomeru. Vyplýva z neho teda, že pri rovnakom napätí obväzu je tlak väčší nad časťami končatiny s menším polomerom a menší pri rovných plochách. Inými slovami, klesajúci tlakový gradient pod kompresiou je zaručený normálnou morfológiou nohy.

Tento zákon bol upravený tak, aby sa dal približne vypočítať tlak pod kompresnými systémami. Približný výsledný tlak sa dá získať tak, že budeme brať do úvahy počet vrstiev bandáže a šírku daného obväzu. Stále však ide iba o matematický výpočet, ktorý nemá podporu v podobe konzistentných a reprodukovateľných objektívnych meraniach. Treba longitudinálny výskum, ktorý by bol schopný priniesť objektívne poznatky o presnom meraní tlaku pod kompresívnymi pomôckami a viac dôkazov vychádzajúcich z technických poznatkov o kompresívnych obväzoch.

Edukácia pacientov pomáha

Udáva sa tiež, že k recidíve venóznych vredov predkolenia dochádza až v 70 % prípadov. Preto treba riešiť dlhodobú prevenciu i po zahojení vredu. Vždy treba zvážiť chirurgické možnosti a ďalšie cievne intervencie pri riešení najrôznejších základných patológií. Rovnako je nutné poučiť pacientov, aby kompresné pančuchy používali nepretržite. Väčšina možností liečby vredov predkolenia totiž neodstraňuje základnú príčinu v podobe ambulatórnej žilovej hypertenzie. Preto je kompresia dôležitá najmä v dlhodobom horizonte v boji proti žilovej hypertenzii. Pre pacientov je dôležité prijať kompresiu ako nevyhnutné preventívne opatrenie.

Zdroj:
http://www.podiatrytoday.com/…-ulcerations

Môže vás tiež zaujímať

Kompresívna terapia
Na webe hojenieran.sk Vám aktuálne prinášame sériu videí o chronickej chorobe žíl,…