Dekubitus
Dekubitálne vredy sú defekty kože a podkožných štruktúr, ktoré vznikajú v dôsledku trenia a priameho tlaku podložky na disponované časti tela.
Arteriálny vred predkolenia
Vzniká pomerne náhle v dôsledku ochorenia periférnych tepien na dolných končatinách a nedostatočného prekrvenia periférie a má rýchly priebeh.
Venózny vred predkolenia
Vred predkolenia je najčastejšou chronickou ranou a objavuje sa u pacientov s ochorením žilového systému, postihnutím tepien, poruchou miazgového systému alebo s cukrovkou.
Popáleniny
Popáleniny sú poranenia spôsobené účinkom vysokej teploty.
Omrzliny
Omrzliny sú akútne poranenia spôsobené lokálne pôsobiacim chladom, spravidla teplotami pod bodom mrazu.
Syndróm diabetickej nohy
Syndróm diabetickej nohy (SDN) je jednou z najčastnejších neskorých komplikácií diabetu.
Exulcerované nádory
Exulcerované (zvredovatené) zhubné či nezhubné nádory sú menej častou príčinou chronických rán
Chronická posttraumatická rana
Chronická posttraumatická rana vzniká následkom nedostatočného primárneho ošetrenia akútnej rany alebo komplikáciami.
Poškodenie spôsobené žiarením
Akutním poškozením kůže po ozáření nepřiměřeným ionizujicím zářením bývá popálení.
Lymfedém
Lymfedém je lymfatický opuch ktorejkoľvek časti mäkkých tkanív tela, najčastejšie sa však vyskytuje na končatinách.