konference

Na 5. medzinárodnom stretnutí odborníkov na podtlakovú terapiu sa zúčastnilo 226 expertov z 30 krajín, ktorí sa navzájom podelili o nové poznatky o použití tejto metódy na prevenciu komplikácií chirurgických rán. Tri kľúčové závery konferencie prehľadne zhrnujú webové stránky www.woundsinternational.com.

1. Nový pohľad na spôsob účinku

Výskumníci z Južnej Afriky robili experimenty s cieľom zistiť mechanizmus účinku, ktorý spôsobuje efektivitu podtlakovej terapie. Ich doterajšie výsledky sú prekvapujúce. Zdá sa, žepodtlak v skutočnosti pomáha zvýšiť tlak na hojace sa tkanivo a znižuje tak jej prekrvenie. To je však v rozpore so súčasnými poznatkami. Ak sa však tieto fakty potvrdia ďalšími výskumami, mohla by nová teória tiež vysvetliť vplyv podtlakovej terapie na zníženie opuchu, pretože tlak vytláča tekutinu z okolitého tkaniva. Podľa autorov štúdie vedie kombinácia hypoxie a zvýšenej angiogenézy (ktorá vzniká s odstránením edému), ktoré vyplývajú z tohto mechanizmu, k rastu granulačného tkaniva, a teda k podpore hojenia rán.

2. Pozitívne výsledky v rôznych klinických oblastiach

Prvé výsledky niekoľkých štúdií ukazujú, že podtlaková terapia pomáha znížiť výskyt komplikácií chirurgickej rany u pacientov s vysokým rizikom v rôznych klinických odboroch, najmä v ortopédii (protézy bedier a kolena, primárnej i revízie, operácia chrbtice), plastickej chirurgii (zmenšenie pŕs), kardiotorakálnej chirurgii (chirurgické implantácie kardioverter-defibrilátorov), všeobecnej chirurgii (chirurgia u pacientov s Crohnovou chorobou) a gynekológii (cisárske rezy u pacientok s vysokým BMI).

3. Kritériá na začatie podtlakovej terapie

Zástupcovia jednotlivých lekárskych špecializácií sa zhodli na tom, že začiatok podtlakovej terapie kvôli prevencii komplikácií chirurgickej rany treba zvážiť u pacientov, u ktorých sú prítomné dva či viac z nasledujúcich rizikových faktorov: aktívne fajčenie, diabetes, BMI > 30, čas operácie dlhší než 5 hodín, prítomnosť cievneho ochorenia, dehiscencia rany v anamnéze, predchádzajúca rádioterapia alebo chemoterapia, znížená imunita, vek 70 rokov alebo viac.

Zdroj:
http://www.woundsinternational.com/…pert-meeting

Môže vás tiež zaujímať

enzymu
13. 2. 2015
Predmetom aktuálneho výskumu zverejneného v odbornom časopise Cell Reports sú proteinázy, teda…