sls

Nedajte si ujsť konferencie a prednášky, ktoré súvisia s liečbou chronických rán. Vybrali sme pre vás tie najzaujímavejšie akcie, ktoré prebehnú od marca do júla 2015.

•    26. – 28. marca prebehne už 19. ročník Slovenského kongresu cievnej chirurgie. Ďalšie informácie o kongrese si prečítajte v samostatnom článku.

 10. apríla prebehne v konferenčných priestoroch Ministerstva zdravotníctva SR 54. Dérerov memoriál. Podrobný program nájdete na tomto odkaze.

•    24. – 25. apríla sa v Bratislave koná Medziodborová konferencia Onkologické ochorenia, prihlášku nájdete na webových stránkach konferencie Mokonferencia.sk

•    V dňoch 27. – 29. mája sa v Martine koná už XXV. diabetologický deň s medzinárodnou účasťou. Podrobnosti a program nájdete na Diaslovakia.sk

•    2. – 4. júla sa v Jasnej odohrajú už XLI. lekárnické dni, tentoraz venované ochoreniam ciev, ich terapii a tiež preventívnym opatreniam. Podrobnejšie informácie si prečítajte na webových stránkach akcie.