Hovoríme teda o pacientoch, ktorí sú pripútaní na lôžko či na vozík. Podľa posledných prieskumov trpí preležaninami až 5 % hospitalizovaných pacientov, toto číslo však zďaleka nie je konečné. Uvádzané číslo predstavuje iba zlomok ohrozených pacientov, ktorí sú hospitalizovaní v nemocničných zariadeniach. Nezahŕňa teda chorých, ktorí sú v opatere svojich blízkych alebo agentúr v prostredí domova. Vzniku preležanín sa dá pritom až v 95 % prípadov zabrániť vhodnou prevenciou.

Preležaniny vznikajú rýchle. Pri liečbe hrá úlohu i prostredie

Preležaniny predstavujú závažné poškodenie kože a podkožných tkanív. Môžu vzniknúť veľmi rýchle, ale samotné príčiny vzniku majú obvykle dlhšie trvanie. Rozlišujeme preležaniny chronické a preležaniny akútne, ktoré môžu vzniknúť v priebehu 30 minút a príčinou vzniku je zlý zdravotný stav pacienta. Medzi príčiny vzniku preležanín, ktoré súvisia s obmedzenou pohyblivosťou a celkovo zhoršeným zdravotným stavom, patrí výživa a váha pacienta (nadváha, ale tiež naopak podvýživa). Na vzniku preležanín sa podieľa tiež okolité prostredie – vlhkosť, teplota a celková starostlivosť o chorého.

Prečo a ako vzniká preležanina

Preležaniny patria medzi chronické rany, ktoré sú spôsobené závažným poškodením kože a podkožných tkanív. Hlavnou príčinou vzniku preležanín je stlačenie mäkkých tkanív medzi kosťou a tvrdou podložkou, kedy dochádza k nedostatočnému prekrvovaniu. Pokožka a svaly sú tým pádom nedostatočne vyživované, chýba im kyslík a postupne tak nastáva odumieranie tkaniva.

Najčastejšie sa preležaniny objavujú:

Proleženiny představují pro ležící pacienty závažný problém

Preležaniny predstavujú pre ležiacich pacientov závažný problém, spôsobujú im bolesť a navyše zvyšujú riziko infekcie. Vyskytujú sa v rôznom stupni postihnutia tkaniva od neblednúceho začervenania po čiastočnú stratu kože s rozsiahlym poškodením.

Poloha na chrbte Poloha na boku Poloha na bruchu
krížová krajina boky líca, uši
zadok členky, kolená hrudník
päty bedrá genitálie
lakte, lopatky ramená kolená
tylo uši palce na nohách

Na vznik preležanín má vplyv:

  • Nepohyblivosť a obmedzená miera aktivity
  • Telesná hmotnosť
  • Vek – riziko je výrazne vyššie u pacientov nad 60 rokov
  • Nedostatočná výživa
  • Pôsobenie vlhka
  • Zvýšená telesná teplota
  • Znížená telesná teplota
  • Celkový zlý zdravotný stav
  • Pôsobenie vlhka na pokožku