Vred predkolenia je najčastejšou chronickou ranou,

Vredy predkolenia patria medzi ťažko hojace sa rany, najčastejšou príčinou vzniku je chronická žilová nedostatočnosť. Odhaduje sa, že vred predkolenia má v Slovenskej republike približne 19 500 osôb nad 65 rokov.

Bércový vřed je nejčastější chronickou ránou

Počet postihnutých sa zvyšuje s vekom, častejšie sa vredy predkolenia vyskytujú u žien. Pri včasnom rozpoznaní a určení diagnózy sú tieto rany väčšinou úspešne liečiteľné. Pre stanovenie vhodnej liečby je veľmi dôležité rozlíšiť typ vredu predkolenia. Každý typ totiž vyžaduje špecifický liečebný postup. So správne zvolenou liečbou súvisí vhodný výber produktov vlhkého hojenia. Dôležité tiež je, aby sa pacient o liečbu aktívne zaujímal a dodržiaval preventívne opatrenia.

Vred predkolenia odhaľte včas! Urýchlite tým následné hojenie

Vred predkolenia je najčastejšou chronickou ranou, ktorá sa vyskytuje na predkolení. Vredy predkolenia sú jedným z prejavov chronickej žilovej nedostatočnosti. Často vznikajú po údere, škrabnutí alebo i inom drobnom poranení, niekedy dôjde k rozpadu kože spontánne. Kombináciou nedostatočného ošetrenia a zlého prekrvenia končatiny sa môže stať ranou chronickou. Hojenie vredu predkolenia je dlhodobý proces – liečba môže trvať i niekoľko mesiacov až rokov. V prípade, že s liečbou začnete včas a budete dodržiavať jednoduché pravidlá, môžete úspešnému hojeniu pomôcť. Nebojte sa zveriť svojmu lekárovi. Čím skôr s liečbou vredu predkolenia začnete, tým úspešnejšie je samotné hojenie.