hartmann-hojenie-ran-podcast-kompresivna-terapia
hostia: doc. MUDr. Lenka Veverková, PhD. a MUDr. Tomáš Kopal

Ako funguje kompresívna terapia, prečo je dôležitá a pre koho je
vhodná?

Moderuje Katarína Leschinger

počúvajte na SPOTIFY