Správne polohovanie pacienta každé 2 hodiny

Technika polohovania a pravidelné zmeny polohy patria medzi najúčinnejšie preventívne opatrenia. Zmenami polohy odstránite významný nepriaznivý faktor – dobu pôsobenia tlaku. Polohovanie pacienta je nutné robiť tak, aby sa odľahčilo tým častiam tela, u ktorých hrozí riziko vzniku preležanín. Veľmi ohrozenou oblasťou sú päty, kde vznikajú preležaniny často bez porušenia kože, ale so závažným poškodením tkanív v hĺbke. Každé 2 hodiny je vhodné meniť polohu pacienta, je tiež vhodné dodržiavať postup chrbát – pravý bok, a potom chrbát – ľavý bok. Vhodnú polohu pacienta na lôžku môžete zaistiť prostredníctvom rôznych polohovacích techník a pomôcok. Je dôležité, aby bola pri samotnom polohovaní použitá podložka, ktorá uľahčuje posun. Pri polohovaní by nemalo dochádzať ku treniu a tlaku na rizikových oblastiach. Pre väčší komfort a pocit bezpečia používajte polohovacie pomôcky či antidekubitné matrace.

Antidekubitní podložka

Využitie antidekubitných podložiek a matracov

Antidekubitné pomôcky sú špeciálne podložky, ktoré rovnomerne rozkladajú tlak v rizikových oblastiach. Antidekubitné podložky sú vhodné na bezpečné polohovanie pacienta. Matrace majú podobnú funkciu ako podložky. Ich prednosťou je možnosť kombinácie s elektricky polohovateľným lôžkom a sú vhodné pre dlhodobo ležiacich pacientov. V dnešnej dobe je k dispozícii pomerne široké spektrum antidekubitných pomôcok.

Vhodná vlhkost a vyšší teplota vzduchu

Vhodná vlhkosť a vyššia teplota vzduchu

Pri ošetrovaní je nutné zaistiť v miestnosti teplotu okolo 23 °C, rana tiež nesmie byť vystavená prudkým zmenám teploty. Lôžko pacienta musí byť udržiavané v suchom stave, rovnako ako prikrývky – tie by mali byť ľahké a vzdušné. Dôsledne dodržujte tiež hygienu lôžka.

Lôžkoviny a osobnú bielizeň udržujte v dokonalej čistote a v suchu, plachta musí byť napnutá. Používajte jednorazové nasiakavé podložky pri inkontinencii a zvýšenom potení.

Přiměřené hygiena

Primeraná hygiena

Dôležitou súčasťou prevencie vzniku preležanín je hygienická starostlivosť. Jedná sa hlavne o obmedzenie nepriaznivého vplyvu moču, stolice a potu. Hygienu vykonávajte podľa potreby, pritom u ležiacich pacientov najmenej dvakrát denne. Pri znečistení vykonávajte očistu čo najrýchlejšie, aby ste zabránili chemickému podráždeniu. Pokožku umývajte vlažnou vodou a mydlom. Po ukončení hygieny kožu riadne osušte a ošetrite ohrozené miesta ochranným prostriedkom.

Vyvarujte sa masírovaniu v mieste preležanín 1. stupňa.

Naučte sa, ako ošetrovať intímne partie bez použitia vody

1. Pokožku ošetrite pomocou vlhkých utierok
2. Použite čistiacu penu – pred použitím zatrepte
3. Nanášajte zo vzdialenosti 20 cm, nechajte krátko pôsobiť a potom zotrite vlhkou utierkou
4. Použite ochranný krém či penu na ošetrenie a ochranu podráždenej pokožky

Pravidelná starostlivosť o pokožku

Pravidelne pozorujte a vyšetrujte stav kože. Všímajte si, či je suchá, vlhká, presiaknutá alebo sa tvoria pľuzgiere. Dôkladne sledujte všetky zmeny – napríklad začervenanie, odreniny, opuchy, ale i zapareniny. Znížená hydratácia kože má za následok zníženie vláčnosti a nadmerne suchá kože je spojená s tvorbou trhlín a prasklín. Suchú kožu ošetrujte odporučenými hydratačnými prostriedkami. Minimalizujte tiež styk kože s vlhkým prostredím, ktoré vzniká v dôsledku inkontinencie, potenia alebo sekrécie z rán. Používajte podložky alebo nohavičky z materiálov, ktoré absorbujú vlhkosť a sú s pokožkou v kontakte prostredníctvom rýchloschnúcich povrchov.

Rehabilitácia

Vstávanie z lôžka, pohyb po miestnosti, ale tiež pohybové cvičenia na lôžku. Prakticky akákoľvek forma pohybu je pri liečbe pozitívna – prekrvuje pokožku a znižuje tlak na postihnutú oblasť. Navyše, časté striedanie polohy a zvyšovanie pohyblivosti sú základom prevencie vzniku preležanín.

Cvičenie a pohyb

  • Nevyhnutnou súčasťou liečebného režimu musí byť i primeraná fyzická aktivita.
  • Prácou svalovej pumpy pri pohybe totiž dochádza k zlepšeniu obehových pomerov v končatinách. Zaraďte do svojho programu pravidelné prechádzky, ľahké cvičenia, podľa možnosti i jazdu na bicykli.
  • Skúste sa v priebehu dňa aspoň 30-krát postaviť na špičky, zhupnúť sa zo špičky na pätu alebo krúžiť nohami v členkoch. Uvádzame i ďalšie účinné a jednoduché cviky.