1. stupeň dekubitus

1. stupeň predstavuje ohraničené začervenanie kože, ktoré pretrváva, i keď je pod slabým tlakom priložený prst. Oblasť zostáva červená viac než 5 minút potom, ako je odstránené pôsobenie tlaku. Často sa v tejto fáze objavuje zvýšená teplota.

2. stupeň dekubitus

V 2. stupni je pokožka poškodená, pripomína pľuzgier alebo plytký kráter. Pokožka je veľmi bolestivá.

3. stupeň dekubitus

3. stupeň prestáva byť bolestivý, zato je veľmi nebezpečný. Vytvára sa hlboký kráter, ktorý môže siahať až ku svalu.

4. stupeň dekubitus

4. stupeň je často spojený so zápalom kostí a kĺbov. Odumretá časť kože zasahuje svaly a šľachy.