Najčastejšie sa stretávame s vredmi predkolenia žilového pôvodu

Bércové vředy žilního původu

Vo väčšine prípadov sa vredy predkolenia objavujú u pacientov s ochorením žilového systému, postihnutím tepien, poruchou miazgového systému alebo s cukrovkou.  Najčastejšie sa stretávame s vredmi predkolenia žilového pôvodu, ktoré sú dôsledkom chronickej žilovej nedostatočnosti. Ďalším typom vredu predkolenia sú vredy tepnové, môžeme sa stretnúť tiež s vredmi predkolenia zmiešaného pôvodu a diabetickými vredmi. Správne rozpoznanie príčiny vzniku vredu predkolenia je pritom veľmi dôležité. Len vďaka nemu môže lekár určiť vhodný typ liečby.

Vred predkolenia tepnového pôvodu (arteriálny vred)

Bércový vřed tepenného původu (arteriální vřed)

Arteriálny vred predkolenia na rozdiel od vredu žilového pôvodu vzniká pomerne náhle a má rýchly priebeh. Vzniká v dôsledku ochorenia periférnych tepien na dolných končatinách a nedostatočného prekrvenia periférie. Najčastejšie býva lokalizovaný na priehlavkoch, chrbtoch prstov, na vonkajšej hrane nohy alebo na vonkajšej strane lýtka či vonkajšieho členku. Tepnový vred býva hlboký a veľmi bolestivý, často je na spodine prítomné odumreté tkanivo (nekróza). Čím skôr sa s príznakmi zveríte lekárovi, tým viac zvyšujete šancu na úspešné vyliečenie.

Pri hojení vredu predkolenia tepnového pôvodu je rozhodujúce stanoviť včas diagnózu a zvoliť najlepší liečebný postup. Pre tento typ vredu nepoužívajte klasickú kompresívnu terapiu, rozhodnutie o jej použití ponechajte na ošetrujúcom lekárovi. Účinné je použitie produktov vlhkého hojenia. Aplikácia produktov je jednoduchá, pohodlná a preväzy sú menej bolestivé než pri použití tradičného krytia.

Vred predkolenia zmiešaného pôvodu

Bércový vřed smíšeného původu

Zmiešaný vred predkolenia je kombináciou oboch predchádzajúcich príčin. Vzniká na podklade ochorenia žilového a tepnového systému na dolných končatinách.