Lymfedém je lymfatický opuch ktorejkoľvek časti mäkkých tkanív tela, najčastejšie sa však vyskytuje na končatinách. Ide o poruchu drenážnej funkcie lymfatických ciev, keď v postihnutej oblasti dochádza k hromadeniu tekutiny v medzibunkovom priestore. Tá pri dlhšom trvaní lymfostázy vyvoláva chronický zápal a prestavbu normálneho tkaniva na väzivo.

Primárny, vrodený lymfedém býva spôsobený nedostatočným vývojom lymfatického systému. Sekundárny, získaný lymfedém vzniká obvykle druhotným poškodením lymfatického systému po operáciách, ožarovaní, alebo je priamo prejavom malígneho procesu.

Rozlišujeme celkom 4 štádiá lymfatického opuchu:

  • 1) skryté štádium je bez známok opuchu
  • 2) prechodné štádium je reverzibilné, teda objavuje sa na prechodný čas (po fyzickej záťaži) a znovu mizne
  • 3) chronické štádium už predstavuje stály edém
  • 4) štádium, elefantiáza, keď vzniká stály rozmerný opuch s väzivovou prestavbou kože a podkožia.

Základom liečby lymfedému je dekongestívna terapia

Ak sa lymfedém včas nelieči, vedie k postupnej fibrotizácii podkožia. Na tomto poškodenom teréne potom môže vo vzácnych prípadoch dôjsť k rozvoju vredu – ulcus cruris lymphaticum. Tieto ulcerácie bývajú väčšinou v oblasti predkolenia.

Základom liečby je vždy komplexná dekongestívna terapia (bandáže a kompresívne systémy, manuálne lymfodrenáže a prístrojová presoterapia), ktorá sa dopĺňa špeciálnym cvičením a dôslednou starostlivosťou o kožu končatiny. Dôležitá je prevencia infekcie podkožia.

Miazgovým opuchom sú častejšie postihnuté ženy

Lymfedém alebo miazgový opuch patrí medzi celoživotné ochorenie a pre pacienta predstavuje ako fyzickú, tak psychickú záťaž. Počet pacientov, ktorí trpia miazgovým opuchom, je odhadovaný na 2 %, častejšie sú postihnuté ženy.

Lymfedém vzniká v dôsledku neschopnosti miazgového systému odvádzať v dostatočnej miere stále sa tvoriaci tkanivový mok. Opuch sa môže objaviť prakticky kdekoľvek na tele, ale najčastejšie postihuje horné a dolné končatiny, menej často genitálie, tvár, brucho.

Primárny lymfedém je vrodený, sekundárny je dôsledkom patologického procesu

Primárny (vrodený) lymfedém sa z latentnej fázy do fázy tzv. klinickej manifestácie opuchu dostane väčším zaťažením miazgového systému (napr. veľká námaha, hormonálne zmeny, tehotenstvo, infekcia, operácia, ožiarenie, dočasné vyradenie končatiny z funkcie). Najprv sa opuch objavuje predovšetkým na dolných končatinách, v oblasti priehlavku a členkov, postupne sa šíri smerom hore. Vzniká pozvoľna. Najskôr býva viditeľný len večer a po zvýšenej námahe, postupom času sa však stáva trvalo prítomným.

Sekundárny (získaný) lymfedém je dôsledkom patologického procesu, ktorý má pôvod mimo vlastný miazgový systém (napr. úraz, infekcia, operácia, ožiarenie), ale ktorý vedie k čiestočnej alebo úplnej blokáde miazgového riečiska. Takmer vždy postihuje len jednu končatinu, začína pod miestom blokády a rýchlo sa šíri smerom dole.

Od opuchu iného pôvodu (napr. žilový opuch, opuch v dôsledku ochorenia srdca, obličiek, štítnej žľazy) je možné lymfedém odlíšiť na základe klinického obrazu, anamnézy a výsledkov vyšetrení. Diferenciácia je nevyhnutná, pretože ich liečba je odlišná.

Ku komplikáciám lymfedému končatín patria rôzne kožné ochorenia (napr. pliesne), ktoré môžu spôsobiť zápaly miazgových ciev, zápaly žíl alebo závažnú streptokokovú infekciu (ruža – erysipel).

Súčasťou liečby je vonkajšia kompresia a masáže

Ochorenie miazgového systému vyžaduje pravidelnú, každodennú a dlhodobú liečbu, ktorá sa, ak má byť úspešná, nezaobíde bez aktívnej spolupráce chorého.

Základným liečebným opatrením je vonkajšia kompresia, ktorú docielime nosením zdravotných pančúch, ramenných návlekov či bandážovaním končatiny. Dôležitou súčasťou intenzívnej liečby opuchu končatiny by následne mala byť manuálna lymfodrenáž. Táto masáž podporujúca miazgový obeh sa vykonáva na špecializovaných pracoviskách 1× denne po dobu 4–6 týždňov. Ďalším možným liečebným postupom je tzv. pressoterapia (tlaková segmentálna masáž). Dochádza pri nej k cyklickým masážam končatiny drenážnym návlekom na hornej alebo dolnej končatine. Okrem profesionálnych prístrojov dostupných v odborných zariadeniach sú k dispozícii aj prístroje určené k domácej liečbe.

Dôležitou súčasťou komplexnej liečby lymfedému končatín sú ľahké telesné cvičenia (prechádzky, plávanie, gymnastika, krátký beh, jazda na bicykli a pod.). Svaly kontrahované pri cvičení stláčujú steny miazgových ciev a zlepšujú lymfatickú drenáž. Liečbu doplňuje užívanie liečiv, ktoré majú lymfotonický a lymfokinetický účinok.

Vhodná životospráva a vyhýbanie sa vysokým teplotám

Pacientom ohrozeným lymfedémom sa odporúča predovšetkým relaxovať so zvýšenou polohou končatín (pri opuchu hornej končatiny je vhodné použiť záves na ruku). Ďalej je dôležité končatiny nepreťažovať (napr. dlhým státím, pochodmi, sedením) a nenosiť ťažká bremená. Pretože opuchom postihnutá končatina je náchylná k infekciám, ktoré môžu chorobu výrazne zhoršiť, je tiež nevyhnutné predchádzať drobným poraneniam (odery, otlaky, popáleniny, bodnutia hmyzom a pod.). Ďalším rizikovým faktorom je vystavenie postihnutej končatiny nadmernej teplote (horúcemu kúpeľu, saune, opaľovaniu).

Pacient trpiaci lymfedémom by si mal udržiavať primeranú telesnou váhu, jesť pestrú stravu a menej soliť. Dôležitou súčasťou komplexnej liečby lymfedému končatín sú ľahké telesné cvičenia, ako napríklad prechádzky, plávanie, gymnastika, krátky beh, jazda na bicykli a pod.

Produkty vhodné pre liečbu lymfedému

Idealflex®
Trvale elastické ovínadlo s krátkym ťahom
Pütter-Verband®
Trvalo elastické ovínadlo s krátkym ťahom