Kompresívna terapia je určená na prevenciu a liečbu ochorení žíl a lymfatických ciev. Cieľom je redistribúcia krvi v končatinách (obmedzenie prietoku chorobne zmenenými povrchovými žilami, zvýšenie prietoku hlbokým žilovým systémom) a zlepšenie cirkulačných pomerov. Tým sa dosiahne aj zlepšenie lokálnych podmienok na hojenie rany.

Kombinácia kompresívnej terapie a vlhkého krytia rán

Medzi najčastejšie liečené ťažkosti patrí chronické žilové ochorenie, ktoré môže vyústiť až do vzniku vredu predkolenia alebo byť príčinou zlého hojenia rany inej etiológie. Často sa tak spolu s kompresívnou terapiou aplikuje miestna terapia chronickej rany, najmä vlhké krytie rán.

V týchto prípadoch je vhodné vyberať produkty, ktoré pod kompresiou nestrácajú svoje terapeutické vlastnosti – HydroClean advance, PermaFoam, Atrauman Ag. Optimálnu kompresiu možno dosiahnuť elastickými ovínadlami alebo kompresívnymi elastickými pančuchami, resp. kompresívnymi systémami.

Ovínadla sa delia na krátkoťažné a dlohoťažné

Krátkoťažné ovínadlá sú málo elastické. Po ich aplikácii sa dosiahne nízky tlak v pokoji, teda tlak po aplikácii a vysoký pracovný tlak, ktorý ovínadlo na končatine vyvolá pri svalovej práci (Idealast Color Cohesive, Pütter-Verband, Idealast-haft, Idealflex, Ideal).

Dlhoťažné ovínadlá s dlhým ťahom sa dobre rozťahujú. Tlak v pokoji je vysoký, kým pracovný tlak je pre poddajnosť nízky (Idealtex).

Kompresívne systémy

Kompresívne pančuchy sa delia na štyri triedy podľa veľkosti kompresného tlaku, ktorý vyvolávajú.

  • 1. trieda sa používa ako prevencia rozvoja varixov a na udržanie stavu po operáciách – Cambren C
  • 2. trieda je určená na záťažové obdobie (napr. dlhé státie), rekonvalescenciu po skleroterapii či operácii varixov
  • 3. trieda je určená najmä na liečbu chronickej žilovej nedostatočnosti
  • 4. trieda pri ťažkých opuchoch a lymfedéme.

Pokiaľ prikladáme ovínadlo nad kožnú léziu, je potrebné zachovať správny postup: Ranu prekryjeme vhodným primárnym a sekundárnym krytím. Na končatinu navlečieme bavlnený návlek. Prekryjeme vatou a následne aplikujeme krátkoťažné ovínadlo.

Dôležitou súčasťou kompresívnej terapie je tiež primeraná fyzická aktivita, ktorá zlepšuje obehový systém – špeciálne cviky či pravidelné prechádzky.

Produkty vhodné pre liečbu kompresívnou terapiou

Ideal Neo®
Trvalo elastické ovínadlo s krátkym ťahom na liečbu ochorení žilového systému
Idealflex®
Trvale elastické ovínadlo s krátkym ťahom
Pütter-Verband®
Trvalo elastické ovínadlo s krátkym ťahom