Malnutrícia (hypoalbuminemia, kachexia, hypovitaminózy a malignity) sú stavy, ktoré výrazne ovplyvňujú regeneračnú schopnosť organizmu, teda aj proces hojenia tkanív, ktorý je náročný na energiu a dostatok živín. Prejavujú sa znížením telesnej hmotnosti, stratou tukových rezerv a zníženou hladinou bielkovín v krvi, ktoré často fungujú ako prenášače (albumín, transferín atď.) liekov či stavebných látok.

Malnutrícia môže ovplyvniť zrážanlivosť krvi či vznik infekcie

Nedostatkom živín a predovšetkým vitamínov C, B, A a K dochádza k poruche syntézy kolagénu, narušeniu energetického metabolizmu buniek a zníženiu funkcie fagocytov, zníženiu dostupnosti železa a rozvoju anémie. Dochádza tiež k poruchám zrážavosti krvi, imunosupresii a tým k zvýšenej náchylnosti organizmu na infekcie.

Nedostatok živín spomaľuje alebo narúša hojenie rán

Nedostatočne pokryté zvýšené nároky na prísun energie a živín pri niektorých ochoreniach (ťažké infekcie a horúčky, malignity atď.) vedú telo do katabolickej fázy metabolizmu. Ide o stav, keď odbúravanie živín, energetických zdrojov a látok telu vlastných prevláda nad syntetickými procesmi. To je príčinou spomalenia či zastavenia reparačných procesov v tkanivách. Výsledkom nekvalitnej výživy pacienta je teda spomalenie alebo narušenie fyziologického procesu hojenia.