Koža je najväčším orgánom ľudského tela
Koža je najväčším orgánom ľudského tela. Aby ste boli schopní detailne pozorumieť liečbe rán, niečo si o nej prečítajte.
Typy ran
Pri poškodení tkaniva telo automaticky naštartuje procesy hojenia, ktoré treba podporiť vhodnou terapiou.
Teória rán
Rana je porušenie súvislosti kože, sliznice alebo povrchu orgánu.
Fázy hojenia rán
Hojenie rany je proces, ktorý je zahájený po vzniku rany a prebieha v 3 fázach.
Krycie materiály
Správne zvolený krycí materiál by mal čo najlepšie nahrádzať funkciu neporušenej kože.
Komplikace hojení ran
Úspešný proces hojenia môže ovplyvniť mnoho vonkajších aj vnútorných faktorov.