Pri trombóze dochádza k vzniku trombov v hlbokých žilách, najčastejšie dolných končatín. Možnou závažnou komplikáciou je odtrhnutie trombu a embolizácia do pľúc. Nedostatočne liečená žilová trombóza vedie k vzniku chronickej žilovej insuficiencie a postrombotickému syndrómu. Ak sú zápalom postihnuté povrchové žily, ktoré prebiehajú tesne pod kožou, hovoríme o tromboflebi­tíde.

Trombóza a kompresívna terapia

Na zmiernenie následkov žilovej trombózy a rýchlejšie spriechodnenie strombotizovaného úseku je vhodná kompresívna terapia (ovínadlá alebo kompresívne elastické pančuchy v III. kompresívnej triede), ktorá je aj základom liečby posttrombotického syndrómu. Vhodná je tiež úprava životosprávy a pracovných aktivít pacienta.