Je relatívne rýchly, nepoškodzuje zdravé tkanivá a netraumatizuje spodinu rany. Nekróza či odumreté zvyšky tkanív sú rozložené enzýmami. Tie sa do rany dodávajú, neprodukuje ich samotná rana.

Produkty založené na tomto type debridementu sú buď vo forme hydrogélov, mastí, alebo ako čisté enzymatické externá.