Prítomnosť nekrózy v rane výrazne spomaľuje jej hojenie. Odumreté tkanivo je navyše vhodným miestom pre bakteriálnu kolonizáciu a rozvoj infekcie. Odstránenie nekrotického tkaniva alebo debridementu je preto najdôležitejším a najzásadnejším krokom v modernej liečbe rán.

Môžu sa použiť nasledujúce typy debridementu:

Enzymatický debridement patrí k šetrnejším metódam debridementu.
Autolytický debridement je založený na činnosti metaloproteáz a tukových buniek.
Chirurgický debridement je najradikálnejšou formou debridementu.
K larválnej terapii sa používajú larvy Lucilia sericata (bzučivka zelená).