Do úvahy sa predovšetkým berie:

  • typ a stav rany samotnej,
  • finančná náročnosť liečby,
  • pohodlie pacienta a ošetrujúceho personálu,
  • dostupnosť liečby,
  • dĺžka jej trvania a mnohé ďalšie faktory.

Základné informácie o jednotlivých spôsoboch liečby, vrátane vhodných súvisiacich produktov, nájdete v tejto časti.

Nový prístup k liečbe chronických rán predstavuje Hydroterapia.

Využívajú sa len dva kroky od čistenia po zahojenie rany. Efektívne a jednoducho. Viac informácií na http://hydrotherapy.info/sk-SK 

HydroTerapia je jednoduchá a účinná metóda liečby hydroaktívnym krytím, ktorá je vhodná pre väčšinu typov nehojacich sa rán.
Moderné terapeutické krytia pracujú na princípe tvorby optimálne vlhkého prostredia v rane. Vlhkosť rany je nevyhnutná pre dobrú granuláciu a epitelizáciu rany.
Tradičnú terapiu je možné použiť ako sekundárne krytie alebo k fixácii.
Kompresívna terapia je určená na prevenciu a liečbu ochorení žíl a lymfatických ciev.
Podtlakový systém aktívne uzatvára ranu a odvádza z nej infekčný materiál.
Odstránenie nekrotického tkaniva alebo debridementu je najdôležitejším krokom v modernej liečbe rán.