K larválnej terapii sa používajú larvy Lucilia sericata (bzučivka zelená). Tie svojimi tráviacimi šťavami selektívne rozrušujú len nekrotický materiál, ktorým sa následne živia. Zdravé tkanivo, granulačné tkanivo aj spodina rany však zostávajú nepoškodené. Spodinu rany larvy dokonca stimulujú, dochádza k jej lepšiemu prekrveniu a stimulácii tvorby granulačného tkaniva.

Sekrét, ktorý larvy produkujú, má alkalickú povahu a obsahuje látky s baktericídnymi účinkami. Tie sú účinné aj pri kmeňoch, ktoré sú inak na antibiotickú liečbu rezistentné napríklad MRSA.