Vyberte si diagnózu, ktorá vás zaujíma. U každej nájdete všeobecný úvod aj podrobné, odborné informácie.
V odbornej časti webu nájdete základný prehľad problematiky liečby a hojenia rán – od teórie rán a ich jednotlivých typov a fáz cez možné komplikácie hojenia až po spôsoby liečby vhodné pre daný typ rany.
Existuje množstvo spôsobov liečby rán, je však nutné vždy zvoliť taký, ktorý čo možno najlepšie vyhovuje všetkým aspektom daného problému.
Vyberte si z desiatky našich produktov, ktoré vám pomôžu s ošetrovaním rán.