Akútnym poškodením kože po ožiarení neprimeraným ionizujúcim žiarením býva popálenie, ktoré sa prejavuje sčervenaním, opuchom, v ťažších prípadoch pľuzgierami. Chronické defekty spôsobené radiačným žiarením sa prejavujú ako chronické rádiodermatitídy – atrofiou kože, jej ľahkou zraniteľnosťou a v najvážnejších prípadoch vzniká chronický rádioulkus (radiačný vred).

Ide o jednu z najťažšie liečiteľných chronických rán. Často je potrebná excízia (chirurgické odňatie) celej poškodenej oblasti a rozsiahly zákrok plastického chirurga. Chronický rádioulkus predstavuje i riziko vzniku malígneho nádoru.

Pri lokálnej liečbe postupujeme podľa obvyklých pravidiel ošetrovania vlhkou terapiou.

Produkty vhodné pre liečbu poškodení spôsobených žiarením

Hydrosorb®
Transparentný hydrogélový obväz s vysokým obsahom vody