Moderné terapeutické krytia pracujú na princípe tvorby optimálne vlhkého prostredia v rane, odtiaľ tiež pojem vlhké hojenie rán alebo moderná liečba rán. Vlhkosť rany je nevyhnutná pre dobrú granuláciu a epitelizáciu rany.

Moderné vlhké krytie

 • udržuje konštantnú teplotu rany
 • zachováva výmenu plynov
 • absorbuje či odvádza exsudát
 • netraumatizuje ranu pri preväzoch
 • predlžuje intervaly medzi preväzmi

Väčšina krytí chráni ranu pred sekundárnou infekciou a vonkajšími vplyvmi, niektoré pôsobia dokonca antisepticky – HydroClean (je TenderWet) alebo Atrauman Ag. Jedinečnou vlastnosťou niektorých produktov vlhkého hojenia je schopnosť netraumaticky vykonávať debridement rany (enzymatický, autolytický, mikrodebridement).

HydroTerapia

Novinkou vo vlhkej terapii rán je tzv. HydroTerapia, jednoduchá a účinná metóda liečby hydroaktívnym krytím, ktorá je vhodná pre väčšinu typov nehojacich sa rán. Pozostáva len z dvoch krokov.

Typy vlhkého krytia

 • Neadherentné krytie
 • Aantiseptické krytie
 • Hydrokoloidy
 • Hydrogély
 • Mokrá terapia
 • Polyuretány
 • Algináty

Vlhké krytie pre každý typ či fázu hojenia rany

Každé krytie má svoje špecifiká a je vhodné na určitý typ či fázu hojenia rán. Konkrétny typ vlhkého krytia, ktorý treba na ranu zvoliť, je daný najmä mierou exsudácie rany, prítomnosťou nekrózy alebo bakteriálnej kolonizácie (infekcia), povlaku, a samozrejme, hĺbkou rany. Netreba zabúdať ani na stav pacienta (citlivosť kože a alergie, spolupráca pacienta atď.).

Výhody produktov vlhkého hojenia rán:

 • dlhšie intervaly medzi preväzmi rany
 • menšia traumatizácia rany, menšia bolestivosť pri preväze
 • lepší stav spodiny rany
 • skrátenie času liečby
 • menšie riziko macerácie rany lebo naopak vzniku príliš suchej rany
 • menšia či žiadna nutnosť vykonávania chirurgického debridementu
 • schopnosť debridementu
 • rýchlejšia granulácia a epitelizácia
 • pohodlné použitie pre pacienta i personál
 • celkové zníženie nákladov na liečbu – ekonomická výhodnosť