Popáleniny sú poranenia spôsobené účinkom vysokej teploty (horúcimi predmetmi, plameňom, horúcimi plynmi, prípadne radiačným žiarením). Podľa výšky teploty a dĺžky jej pôsobenia dochádza k vzniku zmien na koži a podkožnom tkanive a ich čiastočnej či úplnej deštrukcii. Okrem miestneho poškodenia môže dôjsť k poruchám regulácie a funkcie vnútorných orgánov.

Rozlišujeme 3 stupne popálenín:

  • popáleniny 1. stupňa – sčervenanie, opuch, bolesť (reverzibilné zme­ny)
  • popáleniny 2. stupňa – strata epidermis
    • 2a – pľuzgiere väčšinou so spontánnym zahojením
    • 2b – poškodenie dermis, vznik nekróz a chrást
  • popáleniny 3. stupňa – strata kože v celej hrúbke a postihnutie tkanív ležiacich pod ňou, môže ísť až o zuhoľnatenie

Celkový klinický obraz závisí nielen od stupňa, ale aj od rozsahu popálenia. Na jeho odhad sa používa tzv. pravidlo deviatich podľa Wallacea (hlava, horná končatina, predkolenie a chodidlo, stehno, horná časť hrudníka, brucho, horná časť chrbta, dolná časť chrbta – každá z týchto častí zodpovedá 9 % povrchu ľudského tela).

Spôsob ošetrenia sa vždy odvíja od typu rany

Pri ošetrení popálenín používame neadherentné krytie so sekundárnym prekrytím suchým gázovým krytom v niekoľkých vrstvách tak, aby krytie nepresakovalo na povrch.

Popálenina 2a stupňa sa hojí asi 10 dní, 2b stupňa asi 2–3 týždne. Ak dôjde ku komplikáciám hojenia popáleniny 2b stupňa, býva potrebná liečba na špecializovanom pracovisku (hlbší debridement, použitie špeciálnych krytov, eventuálne autotransplantácia dermoepidermálnymi štepmi).

Pri popáleniach od stupňa 2b dochádza k porušeniu celistvosti kožného krytu a tým je porušená aj bariéra proti sekundárnej infekcii. To treba pri výbere vhodného krytia zohľadniť, na ošetrenie väčších plôch možno použiť napr. niektoré polyuretánové krytia, ktoré ochrannú funkciu kože nahrádzajú.

Produkty vhodné pre liečbu popálenín

Hydrosorb®
Transparentný hydrogélový obväz s vysokým obsahom vody
Hydrosorb®Gel
Intenzívne hydratuje a čistí hlboké rany
Syspur-derm®
Dvojvrstvový kompres pre čistenie plošných rán a popálenin