Lymfedém je lymfatický opuch ktorejkoľvek časti mäkkých tkanív tela, najčastejšie sa však vyskytuje na končatinách. Jedná sa o poruchu drenážnej funkcie lymfatických ciev, kedy v postihnutej oblasti dochádza k hromadeniu tekutiny v medzibunkovom priestore. Tá pri ďalšom trvaní lymfostázy vyvoláva chronický zápal a prestavbu normálneho tkaniva vo väzivo.

Primárne a sekundárne lymfatické opuchy

Primárny, vrodený lymfedém býva spôsobený nedostatočným vývojom lymfatického systému (hypopláziou či apláziou miazgových ciev a miazgových uzlín). Sekundárny, získaný lymfedém vzniká obvykle druhotným poškodením lymfatického systému po operáciách, ožarovaní, alebo je priamo prejavom malígneho procesu.

Rozlišujeme 4 štádiá lymfedému

  • Prvé skryté štádium je bez známok opuchu
  • Druhé prechodné štádium je reverzibilné, opuch sa objavuje na prechodný čas (po fyzickej záťaži) a znovu mizne
  • Tretie chronické štádium už predstavuje stále prítomný edém
  • Štvrté štádium elefantiázy, v ktorom vzniká stály rozmerný opuch s väzivovou prestavbou kože a podkožia.

Ak sa lymfedém včas nelieči, dochádza k postupnej fibrotizácii podkožia. Na tomto poškodenom teréne potom môže vo vzácnych prípadoch dôjsť k rozvoju vredu – ulcus cruris lymphaticum. Tieto ulcerácie bývajú väčšinou v oblasti predkolenia.

Základom liečby je vždy komplexná dekongestívna terapia (bandáže a kompresívne systémy, manuálne lymfodrenáže a prístrojová presoterapia), doplnená cvičením a dôslednou starostlivosťou o kožu. Dôležitá je aj dôsledná prevencia infekcie podkožia.