Neuropatia je všeobecným označením nezápalového ochorenia nervov. Môže mať mnoho príčin – podľa nich rozlišujeme sclerosis multiplex, polyneuropatiu, Wernerov syndróm a tiež diabetickú neuropatiu.

Neuropatia sa prejavuje stratou citlivosti

Pre neuropatiu je vždy charakteristická strata funkčnosti nervových vlákien, najmä na periférii. Prejavuje sa stratou citlivosti – zníženým vnímaním bolesti, tepla, chladu, dotyku či vibrácií, pálivou bolesťou alebo tŕpnutím dolných končatín.

Práve znížená až žiadna citlivosť je často jedným z dôvodov, prečo pri týchto stavoch dochádza k rozvoju ťažkých neuropatických vredov z pôvodne malých poranení. Tie totiž zostanú veľmi často nepovšimnuté a preto neliečené.