Diabetes mellitus alebo cukrovka je ochorenie prejavujúce sa predovšetkým zvýšením hladiny cukru v krvi a so sklonom k špecifickým orgánovým komplikáciám ako sú postihnutie očí, obličiek a nervov či urýchlený rozvoj aterosklerózy. Ich príčinou môže byť ako nedostatok inzulínu, tak aj nedostatočný účinok inzulínu v cieľových tkanivách aj pri jeho normálnej hladine v krvi.
Podľa toho sa diabetes delí na:

  • diabetes 1. typu, ktorý je závislý na externom prívode inzulínu
  • diabetes 2. typu, ktorý je na externom prívode inzulínu často nezávislý

Komplikácie diabetu delíme na akútne a chronické

Medzi akútne komplikácie patrí hyperglykémia – vysoká hladina cukru v krvi, a hypoglykémia – nízka hladina cukru v krvi. Dlhodobo zlá kompenzácia diabetu, predovšetkým hyperglykémie, vedie k rozvoju chronických komplikácií diabetu. Tieto komplikácie sú spôsobené poškodením cievnej steny ako malých ciev (mikroangiopatie), tak aj veľkých ciev (makroangiopatie).

Typické komplikácie pre diabetes mellitus

Medzi komplikácie typické pre cukrovku patrí postihnutie očí (diabetická retinopatie), obličiek (diabetická nefropatie) a nervov (diabetická neuropatia), ktoré vznikajú na podklade mikroangiopatie. Postihnutie veľkých ciev (diabetická makroangiopatie) je v podstate podobné procesu aterosklerózy, ktorá je však u pacientov s diabetom urýchlená (častejší výskyt ischemickej choroby srdcovej, cievnych mozgových príhod, ischemickej choroby dolných končatín).

Aterosklerotické zmeny sú v porovnaní s osobami bez diabetu častejšie rozsiahlejšie. Kombinácie diabetickej neuropatie a ischemickej choroby dolných končatín môže viesť k vzniku syndrómu diabetickej nohy.