Proces hojenia môžu výrazne narušiť autoimunitné poruchy a imunodeficientné stavy. Imunodeficiencie väčšinou vedú k zvýšenej náchylnosti rany aj celého organizmu na infekcie. Pretože bunky imunitného systému sa podieľajú najmä na zápalovej fáze hojenia, dochádza k predĺženiu tejto fázy. To vedie k stagnácii rastu alebo rozpadu vznikajúceho granulačného tkaniva a prípadnému vzniku nadmerných jaziev.

Vaskulitida je zápalové ochorenie ciev

Medzi autoimunitné ochorenia zaraďujeme aj relatívne časté vaskulitídy, teda zápalové choroby ciev. Ich príznaky sa môžu odlišovať podľa toho, ktoré cievy v akých častiach tela sú postihnuté. Následkom nekrotizujúcich vaskulitíd, pri odumretí cievnej steny, môžu byť najrôznejšie krvácania, bolesti kĺbov a tiež otvorené ulcerácie na koži.