Atrauman® Ag

Až 7 dní postupne uvoľňuje nanočastice striebra do rany

Atrauman Ag je antiseptické krytie, ktoré obsahuje nanočastice striebra. Striebro je do rany uvoľňované postupne – až po dobu 7 dní, má tak dlhší a spoľahlivejší antimikrobiálny účinok. Vďaka impregnácii masťou sa Atrauman Ag neprilepí na povrch rany. Mastný tyl s obsahom striebra je vhodný predovšetkým na infikované, povrchové a hlboké rany.

Charakteristika
 • Obsahuje nanočastice striebra s anti-mikrobiálnym účinkom.
 • Masť ošetruje aj okraje rany predchádza tak macerácii.
 • Lipidová vrstva chráni ranu aj pred traumatizáciou okolitej pokožky.
 • Dodáva sa v sterilnej forme.
Všetky fotografie (4)

Hlavné výhody

postupné uvoľňovanie striebra až 7 dní
cielene usmrcuje choroboplodné zárodky
neprilepí sa na ranu – bezbolestné preväzy
efektívny proti mikrobiálnej infekcii vrátane MRSA
vhodný pre kombináciu s ďalšími produktami
plne hradený zdravotnou poisťovňou

Detailné informácie

Ako funguje Atrauman AG

Ióny striebra sa uvoľňujú z Atraumanu Ag postupne (v neklesajúcej hladine 0,06 ppm za 24 hodín) a zaisťujú udržanie permanentnej koncentrácie striebra v oblasti rany. Baktérie sú tak pod stálym pôsobením striebra nielen v začiatočnej fáze, ale po celý čas pôsobenia Atraumanu Ag. Tak je zaistený stály, výrazný baktericídny účinok striebra na mikróby v rôznych fázach bunkového cyklu. Striebro navyše nespôsobuje vznik rezistencie. Výsledkom je dlhodobý, veľmi efektívny antimikrobiálny účinok.


Lipidová vrstva plní funkciu bariéry kože – znižuje priepustnosť epidermy pre škodlivé látky zvonku a stabilizuje v rane fyziologicky mierne kyslé pH. Mastné kyseliny obsiahnuté v impregnácii sú tiež využiteľné ako energetický zdroj či stavebný materiál pre keratinocyty počas reparačného procesu tkaniva.

Atrauman Ag je možné strihať podľa potreby. ** Dobre sa kombinuje so savými materiálmi (PermaFoam, Zetuvit, Sterilux ES, Medicomp). K sekundárnej fixácii krytia je odporúčané použiť fixačné ovínadlá (Peha-crepp, Peha-haft).

**Tip:Pre silne exsudujúce rany poskladajte krytie na štvrtiny a vystrihnite do stredu dierku, ktorá zabezpečí odvod exsudátu.

Aplikácia krytia Atrauman Ag

Aplikace Atrauman 01

Vyberte Atrauman Ag s obidvoma krycími papiermi z peel-obalu.

Aplikace Atrauman 02

Odstráňte krycí papier na jednej strane.

Aplikace Atrauman 03

Priložte kompres touto stranou na ranu.

Aplikace Atrauman 04

Potom stiahnite zvyšný krycí papier.

Aplikace Atrauman 05

Na zachytenie sekrétov z rany by sa mal cez Atrauman Ag aplikovať sterilný, dobre absorbujúci materiál na krytie rán (napr. Zetuvit). Mikrobiologická účinnosť Atraumanu Ag zostáva zachovaná minimálne sedem dní. Ak neurčí lekár inak, prípadne ak to je z lekárskeho hľadiska potrebné, možno Atrauman Ag vymeniť pri každom preväze. V prípade hustého sekrétu odporúčame proti jeho hromadeniu Atrauman Ag nastrihnúť.

Aplikácia krytia na hlboké rany

Aplikace Atrauman hluboké rány 01
Aplikace Atrauman hluboké rány 02
Aplikace Atrauman hluboké rány 03

Nastrihnutie Atraumanu Ag na rany s viskóznym exsudátom

Nastřižení Atraumanu Ag 01

Pred aplikáciou Atraumanu Ag na rany s viskóznym exsudátom odporúčame Atrauman Ag preventívne prestrihnúť.

Nastřižení Atraumanu Ag 02
Nastřižení Atraumanu Ag 03
Nastřižení Atraumanu Ag 04
Nastřižení Atraumanu Ag 05

Indikácia na výmenu

Atrauman Ag před aplikací

Nový – pred aplikáciou.

Atrauman Ag po aplikací

Po aplikácii.

Veľkosť
Fakturačná j.
Č. výrobku
Prepravná j.
Kód ŠÚKL
Úhrada
Veľkosť
Fakturačná j.
Č. výrobku
Prepravná j.
Kód ŠÚKL
Úhrada
5 × 5 cm
bal. à 3 ks
499 570
12 bal.
A69445
0,45
Veľkosť
Fakturačná j.
Č. výrobku
Prepravná j.
Kód ŠÚKL
Úhrada
 
bal. à 10 ks
499 571
12 bal.
 
 
Veľkosť
Fakturačná j.
Č. výrobku
Prepravná j.
Kód ŠÚKL
Úhrada
10 × 10 cm
bal. à 3 ks
499 572
12 bal.
A69447
0,39
Veľkosť
Fakturačná j.
Č. výrobku
Prepravná j.
Kód ŠÚKL
Úhrada
 
bal. à 10 ks
499 573
12 bal.
 
 
Veľkosť
Fakturačná j.
Č. výrobku
Prepravná j.
Kód ŠÚKL
Úhrada
10 × 20 cm
bal. à 3 ks
499 574
6 bal.
A69449
0,60
Veľkosť
Fakturačná j.
Č. výrobku
Prepravná j.
Kód ŠÚKL
Úhrada
 
bal. à 10 ks
499 575
6 bal.
 
 

Základný materiál Atraumanu Ag tvorí hydrofóbny polyamidový tyl, na ktorý je pevne chemicky fixované kovové striebro. Tyl je impregnovaný aj hydrofilnou masťou zloženou prevažne z triacylglyce­rolov.

Aké sú indikácie na použitie Atraumanu Ag?

Atrauman Ag je vlhké krytie vhodné na ošetrenie kriticky kolonizovaných alebo infikovaných rán. Možno ho použiť aj na prevenciu vzniku infekcie. Atrauman Ag nie je náhradou za celkovú antibiotickú liečbu. Vďaka jeho štruktúre a vlastnostiam je však vhodný na aplikáciu na ranu aj v čase, keď ešte nie je k dispozícii výsledok kultivačného vyšetrenia. Striebro, ktoré obsahuje, má na baktérie okamžitý účinok.

Aké je zloženie a mechanizmus účinku Atraumanu Ag?

Základný materiál je tvorený polyamidu, ktorý je pokrytý metalickým striebrom. Striebro je chemicky viazané na nosný materiál. Ten je impregnovaný masťou s triglyceridmi. Pri styku Atraumanu Ag s exsudátom rany dochádza k uvoľňovaniu iónov striebra z metalického povrchu. Choroboplodné zárodky sú zničené pri kontakte s krytím. Vďaka relatívne malému množstvu strieborných iontov v modernom krytí Atrauman Ag neohrozuje zdravú kožu v okolí rany.

Aký je obsah striebra v Atraumane Ag?

Množstvo metalického striebra nie je podstatné pre účinnosť a efektivitu krytia. Rozhodujúce je množstvo iónov striebra uvoľňovaných z krytia. Obsah striebra v Atraumane Ag je 133 g na 1 kg nosnej tkaniny (bez impregnácie) alebo 30 – 50 mg v krytí veľkosti 10×10 cm.

Možno Atrauman Ag strihať?

Krytie možno strihať pomocou sterilných nožníc. Nie je chybou, ak Atrauman Ag presahuje na kožu okolo rany. Dostupné sú viaceré veľkosti Atraumanu Ag, takže krytie možno vybrať podľa veľkosti rany.

Možno Atrauman Ag kombinovať s antiseptikami a lokálnymi antibiotikami?

Neexistujú žiadne informácie o vzájomnej interakcii medzi uvedenými látkami a Atraumanom Ag. Pri použití antiseptík a lokálnych antibiotík je súčasné použitie krytia s obsahom striebra zbytočné. Ak bolo na ošetrenie rany použité antiseptikum, odporúčame ranu vypláchnuť Ringerovým roztokom. Tím sa predíde možnému podráždeniu pokožky a potom by malo byť použité Atrauman Ag bez problémov. Podľa súčasných moderných teórií vlhkého hojenia je však lokálne používanie antibiotík a koncentrovaných antiseptík priamo do rany nevhodné.

Je Atrauman Ag vhodný aj pre deti?

Lokálna aplikácia Atraumanu Ag nenesie žiadne riziko otravy striebrom. Pri náhodnom požití nemožno očakávať systémovú toxicitu striebra. Neutrálna masť, ktorú Atrauman Ag obsahuje, je stráviteľná a netoxická, hoci jej toxikologická štúdia nie je vypracovaná.

V návode na použitie je uvedené, že sa Atrauman Ag nemá kombinovať s vazelínou. Prečo?

Atrauman Ag (rovnako ako všetky krytia obsahujúce kovové striebro) môže uvoľňovať antimikrobiálne účinné ióny striebra len vo vlhkom prostredí (napr. exsudát). Vazelína je nerozpustná vo vode, vytvára preto bariéru zabraňujúcu kontaktu striebra (jeho iontov) s vodou (exsudátom). Pri kombinovaní Atraumanu Ag a vazelíny by nedochádzalo k uvoľňovaniu iónov a teda ani k vzniku antibakteriálneho účinku.

Ako zabrániť prípadnému nakumulovaniu exsudátu pod krytím?

Za normálnych okolností prechádza exsudát cez štruktúru krytia bez ťažkostí. V prípade viskózneho exsudátu odporúčame Atrauman Ag preventívne nastrihnúť – pozri Spôsob aplikácie.

Môže sa stať, že Atrauman Ag zafarbí ranu svojím strieborným povrchom?

Striebro v Atraumanu Ag nespôsobuje žiadne zafarbenie vďaka pevne priľnavému metalickému striebru a nízkemu množstvu vylučovaných iontov striebra.

 • Indikácia
 • Ako produkt funguje
  Ako funguje Atrauman AG

  Ióny striebra sa uvoľňujú z Atraumanu Ag postupne (v neklesajúcej hladine 0,06 ppm za 24 hodín) a zaisťujú udržanie permanentnej koncentrácie striebra v oblasti rany. Baktérie sú tak pod stálym pôsobením striebra nielen v začiatočnej fáze, ale po celý čas pôsobenia Atraumanu Ag. Tak je zaistený stály, výrazný baktericídny účinok striebra na mikróby v rôznych fázach bunkového cyklu. Striebro navyše nespôsobuje vznik rezistencie. Výsledkom je dlhodobý, veľmi efektívny antimikrobiálny účinok.


  Lipidová vrstva plní funkciu bariéry kože – znižuje priepustnosť epidermy pre škodlivé látky zvonku a stabilizuje v rane fyziologicky mierne kyslé pH. Mastné kyseliny obsiahnuté v impregnácii sú tiež využiteľné ako energetický zdroj či stavebný materiál pre keratinocyty počas reparačného procesu tkaniva.

 • Spôsob aplikácie

  Atrauman Ag je možné strihať podľa potreby. ** Dobre sa kombinuje so savými materiálmi (PermaFoam, Zetuvit, Sterilux ES, Medicomp). K sekundárnej fixácii krytia je odporúčané použiť fixačné ovínadlá (Peha-crepp, Peha-haft).

  **Tip:Pre silne exsudujúce rany poskladajte krytie na štvrtiny a vystrihnite do stredu dierku, ktorá zabezpečí odvod exsudátu.

  Aplikácia krytia Atrauman Ag

  Aplikace Atrauman 01

  Vyberte Atrauman Ag s obidvoma krycími papiermi z peel-obalu.

  Aplikace Atrauman 02

  Odstráňte krycí papier na jednej strane.

  Aplikace Atrauman 03

  Priložte kompres touto stranou na ranu.

  Aplikace Atrauman 04

  Potom stiahnite zvyšný krycí papier.

  Aplikace Atrauman 05

  Na zachytenie sekrétov z rany by sa mal cez Atrauman Ag aplikovať sterilný, dobre absorbujúci materiál na krytie rán (napr. Zetuvit). Mikrobiologická účinnosť Atraumanu Ag zostáva zachovaná minimálne sedem dní. Ak neurčí lekár inak, prípadne ak to je z lekárskeho hľadiska potrebné, možno Atrauman Ag vymeniť pri každom preväze. V prípade hustého sekrétu odporúčame proti jeho hromadeniu Atrauman Ag nastrihnúť.

  Aplikácia krytia na hlboké rany

  Aplikace Atrauman hluboké rány 01
  Aplikace Atrauman hluboké rány 02
  Aplikace Atrauman hluboké rány 03

  Nastrihnutie Atraumanu Ag na rany s viskóznym exsudátom

  Nastřižení Atraumanu Ag 01

  Pred aplikáciou Atraumanu Ag na rany s viskóznym exsudátom odporúčame Atrauman Ag preventívne prestrihnúť.

  Nastřižení Atraumanu Ag 02
  Nastřižení Atraumanu Ag 03
  Nastřižení Atraumanu Ag 04
  Nastřižení Atraumanu Ag 05

  Indikácia na výmenu

  Atrauman Ag před aplikací

  Nový – pred aplikáciou.

  Atrauman Ag po aplikací

  Po aplikácii.

 • Balenie
  Veľkosť
  Fakturačná j.
  Č. výrobku
  Prepravná j.
  Kód ŠÚKL
  Úhrada
  Veľkosť
  Fakturačná j.
  Č. výrobku
  Prepravná j.
  Kód ŠÚKL
  Úhrada
  5 × 5 cm
  bal. à 3 ks
  499 570
  12 bal.
  A69445
  0,45
  Veľkosť
  Fakturačná j.
  Č. výrobku
  Prepravná j.
  Kód ŠÚKL
  Úhrada
   
  bal. à 10 ks
  499 571
  12 bal.
   
   
  Veľkosť
  Fakturačná j.
  Č. výrobku
  Prepravná j.
  Kód ŠÚKL
  Úhrada
  10 × 10 cm
  bal. à 3 ks
  499 572
  12 bal.
  A69447
  0,39
  Veľkosť
  Fakturačná j.
  Č. výrobku
  Prepravná j.
  Kód ŠÚKL
  Úhrada
   
  bal. à 10 ks
  499 573
  12 bal.
   
   
  Veľkosť
  Fakturačná j.
  Č. výrobku
  Prepravná j.
  Kód ŠÚKL
  Úhrada
  10 × 20 cm
  bal. à 3 ks
  499 574
  6 bal.
  A69449
  0,60
  Veľkosť
  Fakturačná j.
  Č. výrobku
  Prepravná j.
  Kód ŠÚKL
  Úhrada
   
  bal. à 10 ks
  499 575
  6 bal.
   
   
 • Zloženie

  Základný materiál Atraumanu Ag tvorí hydrofóbny polyamidový tyl, na ktorý je pevne chemicky fixované kovové striebro. Tyl je impregnovaný aj hydrofilnou masťou zloženou prevažne z triacylglyce­rolov.

 • Často sa pýtate

  Aké sú indikácie na použitie Atraumanu Ag?

  Atrauman Ag je vlhké krytie vhodné na ošetrenie kriticky kolonizovaných alebo infikovaných rán. Možno ho použiť aj na prevenciu vzniku infekcie. Atrauman Ag nie je náhradou za celkovú antibiotickú liečbu. Vďaka jeho štruktúre a vlastnostiam je však vhodný na aplikáciu na ranu aj v čase, keď ešte nie je k dispozícii výsledok kultivačného vyšetrenia. Striebro, ktoré obsahuje, má na baktérie okamžitý účinok.

  Aké je zloženie a mechanizmus účinku Atraumanu Ag?

  Základný materiál je tvorený polyamidu, ktorý je pokrytý metalickým striebrom. Striebro je chemicky viazané na nosný materiál. Ten je impregnovaný masťou s triglyceridmi. Pri styku Atraumanu Ag s exsudátom rany dochádza k uvoľňovaniu iónov striebra z metalického povrchu. Choroboplodné zárodky sú zničené pri kontakte s krytím. Vďaka relatívne malému množstvu strieborných iontov v modernom krytí Atrauman Ag neohrozuje zdravú kožu v okolí rany.

  Aký je obsah striebra v Atraumane Ag?

  Množstvo metalického striebra nie je podstatné pre účinnosť a efektivitu krytia. Rozhodujúce je množstvo iónov striebra uvoľňovaných z krytia. Obsah striebra v Atraumane Ag je 133 g na 1 kg nosnej tkaniny (bez impregnácie) alebo 30 – 50 mg v krytí veľkosti 10×10 cm.

  Možno Atrauman Ag strihať?

  Krytie možno strihať pomocou sterilných nožníc. Nie je chybou, ak Atrauman Ag presahuje na kožu okolo rany. Dostupné sú viaceré veľkosti Atraumanu Ag, takže krytie možno vybrať podľa veľkosti rany.

  Možno Atrauman Ag kombinovať s antiseptikami a lokálnymi antibiotikami?

  Neexistujú žiadne informácie o vzájomnej interakcii medzi uvedenými látkami a Atraumanom Ag. Pri použití antiseptík a lokálnych antibiotík je súčasné použitie krytia s obsahom striebra zbytočné. Ak bolo na ošetrenie rany použité antiseptikum, odporúčame ranu vypláchnuť Ringerovým roztokom. Tím sa predíde možnému podráždeniu pokožky a potom by malo byť použité Atrauman Ag bez problémov. Podľa súčasných moderných teórií vlhkého hojenia je však lokálne používanie antibiotík a koncentrovaných antiseptík priamo do rany nevhodné.

  Je Atrauman Ag vhodný aj pre deti?

  Lokálna aplikácia Atraumanu Ag nenesie žiadne riziko otravy striebrom. Pri náhodnom požití nemožno očakávať systémovú toxicitu striebra. Neutrálna masť, ktorú Atrauman Ag obsahuje, je stráviteľná a netoxická, hoci jej toxikologická štúdia nie je vypracovaná.

  V návode na použitie je uvedené, že sa Atrauman Ag nemá kombinovať s vazelínou. Prečo?

  Atrauman Ag (rovnako ako všetky krytia obsahujúce kovové striebro) môže uvoľňovať antimikrobiálne účinné ióny striebra len vo vlhkom prostredí (napr. exsudát). Vazelína je nerozpustná vo vode, vytvára preto bariéru zabraňujúcu kontaktu striebra (jeho iontov) s vodou (exsudátom). Pri kombinovaní Atraumanu Ag a vazelíny by nedochádzalo k uvoľňovaniu iónov a teda ani k vzniku antibakteriálneho účinku.

  Ako zabrániť prípadnému nakumulovaniu exsudátu pod krytím?

  Za normálnych okolností prechádza exsudát cez štruktúru krytia bez ťažkostí. V prípade viskózneho exsudátu odporúčame Atrauman Ag preventívne nastrihnúť – pozri Spôsob aplikácie.

  Môže sa stať, že Atrauman Ag zafarbí ranu svojím strieborným povrchom?

  Striebro v Atraumanu Ag nespôsobuje žiadne zafarbenie vďaka pevne priľnavému metalickému striebru a nízkemu množstvu vylučovaných iontov striebra.