Kompresívna terapia slúži na prevenciu a liečbu ochorenia žíl a lymfatických ciev. Cieľom liečby je podpora prúdenia krvi v končatinách a zlepšenie cirkulačných pomerov. Optimálnej kompresie možno dosiahnuť elastickými krátkoťažnými či dlhoťažnými ovínadlami alebo kompresívnymi systémy.

Produkty kompresívnej terapie je možno tiež veľmi účinne kombinovať napríklad s vhodnými produktmi vlhkého hojenia.

Základné informácie o kompresívnej terapii, definície a typoch kompresívnych ovínadiel, nájdete v inštruktážnych videách.

Trvalo elastické ovínadlo s krátkym ťahom na liečbu ochorení žilového systému
Trvale elastické ovínadlo s krátkym ťahom
Trvalo elastické ovínadlo s krátkym ťahom