Podtlaková terapia pomocou systému Vivano je neinvazívna procedúra, ktorá podporuje a urýchľuje hojenie rán.

Špeciálne prístroje vytvoria na mieste rany subatmosférický podtlak aplikovaný moderným ultratenkým portom VivanoTec. Ten spôsobuje dekompresiu penového obväzu. Jednorazové krytia z polyuretánovej peny VivanoMed pomáhajú stimulovať tvorbu granulácie.

Klinické výhody podtlakovej terapie:

1. Poskytuje uzavreté prostredie
Uzavreté prostredie vlhkého hojenia rán stimuluje rast granulačného tkaniva a zabraňuje sekundárnu infekciu.

2. Zmenšuje objem rany
Liečba negatívnym tlakom sťahuje okraje rany a zmenšuje tak jej objem.

3. Odvádza exsudát
Pomáha redukovať kolonizáciu miesta rany nežiaducimi baktériami, ktoré môžu spomaľovať proces hojenia rany.

4. Pomáha odvádzať tkanivový mok
Odvádzanie tkanivového moku môže pozitívne ovplyvňovať redukciu opuchov, a tým pomáha zlepšiť prekrvovanie rany.

5. Podporuje granuláciu
Riadený lokálny podtlak pomáha rovnomerne sťahovať ranu. Výsledkom mechanického napínania buniek môže byť zvýšená mitóza (reprodukcia buniek).

Technológia VivanoTec

Prístroj VivanoTec s moderným ultratenkým portom umožňuje kontrolovaný, kontinuálny a bezpečný priebeh podtlakovej terapie:

  • bezpečnostným signálom pri upchaní hadičky alebo znížení tlaku
  • precíznym nastavením a monitorovaním požadovaného podtlaku v rane
  • perfektným priľnutím tenkej silikónovej vrstvy na akúkoľvek časť tela
  • možnosťou inteligentného módu citlivej regulácie tlaku

Port obsahuje senzory tlaku priamo v rane, ktoré zaisťujú stálu a bezpečnú terapiu. V prípade upchania hadičky (a zníženia tlaku) sa spustí bezpečnostný signál na zaistenie maximálnej bezpečnosti pacienta. VivanoTec možno použiť pri stacionárnej i mobilnej terapii, lebo udržuje stály podtlak v rane bez ohľadu na pohyb či polohu ošetrovaného.

Indikácie

Urýchlenie hojenia chronických, subakútnych a akútnych rán s nevyhnutnosťou odvádzať exsudát (preležaniny stupňa 2 – 4, syndróm diabetickej nohy, neuzatvárajúce sa rany, traumatické rany, sekundárne sa hojace rany, komplikovane sa hojace chirurgické rany, transplantácia kožných lalokov a tkanív, popáleniny a kožné transplantácie).

Kontraindikácie

Kontraindikácie pre pacientov s malignitou v rane, neliečenou osteomyelitídou, črevnými a nevyšetrenými fistulami alebo nekrotickým tkanivom s chrastou. Krytie VivanoMed sa nesmie prikladať na obnažené krvné cievy alebo orgány.

Zvláštne opatrenia

Pri aktívnom krvácaní, ťažkých hemostázach alebo u pacientov s antikoagulačnou liečbou treba dbať na bezpečnostné opatrenia. Postupujte podľa oddielu Zvláštne univerzálne opatrenia. Ak je krytie VivanoMed umiestnené v blízkosti krvných ciev alebo orgánov, treba zaistiť ich primeranú ochranu obväzom alebo inou bariérou.

Zvláštnu starostlivosť treba venovať oslabeným, ožiareným alebo zošitým krvným cievam a orgánom. Úlomky kostí či ostré hrany môžu preniknúť bariérami, cievami alebo orgánmi. Rany s krvnou fistulou vyžadujú na optimalizáciu liečenia pomocou podtlakovej terapie špeciálne ochranné opatrenia.

Kompletné sterilné sety na podtlakovú terapiu