Označuje sa tak hydroaktívne krytie so superabsorpčným jadrom, ktoré absorbuje exsudát vrátane bakteriálnych toxínov, bunkového detritu a patogénov a zároveň uvoľňuje Ringerov roztok, ktorý ranu preplachuje. Udržuje tak ranu čistú a optimálne vlhkú. Znižuje bakteriálnu záťaž a podporuje autolytický debridement.

Krytie je nepriľnavé na spodinu rany a preväzy sú jednoduché a nebolestivé.

Indikácia mokrej terapie:

  • Nekrotické a povlečené rany
  • Infikované rany
  • Rany s rôznou intenzitou exsudácie
  • Možnosť použiť aj na rany vo fáze granulácie