Autolytický debridement je založený na činnosti metaloproteáz (enzýmy telu vlastné) a tukových buniek v optimálne vlhkom prostredí rany. Nekrotické tkanivo sa ich činnosťou rozpustí. Autolytický debridement je najšetrnejšou metódou, je však časovo náročnejší.

Zaraďujeme k nemu aj tzv. microdebridement. Ten je založený na procese, pri ktorom je bunkový detritus a exsudát absorbovaný krytím a spolu s ním je odstránený pri preväze rany.