• chráni organizmus pred mechanickými vplyvmi
  • chráni pred vstupom infekcie
  • upravuje mieru exsudácie
  • udržuje optimálne vlhké prostredie (rana nevysychá ani nemaceruje)
  • podporuje prebiehajúce procesy hojenia.

Nasledujúci prehľad vám pomôže zvoliť najvhodnejšie krytie pre daný typ a fázu rany.

Algináty alebo tiež polyméry s obsahom organických kyselín majú výborný čistiaci efekt a udržujú tak ranu optimálne vlhkú.
Hydroaktívne krytie udržuje ranu čistú a optimálne vlhkú.
Hydrogélové krytie chráni ranu pred vstupom sekundárnej infekcie.
Antiseptické krytie s obsahom striebra ranu dlhodobo čistí a chráni ju pred infekciou. Je vhodné na infikované rany.
Krytie netraumatizuje lôžko rany a preväzy sú menej bolestivé. Vhodné k ochrane už hojacich sa rán.

Tradičné krytie možno použiť ako sekundárne krytie alebo k fixácii iného priloženého typu krytia.
Hydrokoloidný krycí materiál obsahuje hydrofilné koloidné častice, ktoré pomaly absorbujú tekutinu z rany a menia ju na gélovú hmotu. Používajú sa najčastejšie k liečbe dekubitov.
Polyuretánové krytie účinne hydratuje i absorbuje zároveň.