Pri poškodení tkaniva telo automaticky naštartuje procesy hojenia, ktoré treba podporiť vhodnou terapiou.

Rôzne typy rán však vyžadujú pre optimálny priebeh hojenia rôzne ošetrenie. V tejto sekcii nájdete informácie o jednotlivých typoch rán, špecifických nárokoch na ich liečbu a tiež prehľad odporúčaných produktov na dané prípady.

Hlboká a podmínovaná rana
Liečba hlbokých a podmínovaných rán je komplikovaná zlou dostupnosťou ranových plôch.
Infikovaná rana
Ranná infekcia je najčastejšou komplikáciou hojenia rán.
Neinfikovaná rana
Ranu, ktorá nie je kriticky kolonizovaná mikroorganizmami, treba pred sekundárnou infekciou chrániť.
Suchá rana
Pokiaľ je rana príliš suchá, predstavuje pre nerušený proces hojenia veľmi nepriaznivé prostredie.
Nekrotická rana
V rane prítomné devitalizované tkanivo, nekróza, je ideálnym prostredím pre rozvoj bakteriálnej infekcie a je prekážkou správneho procesu hojenia.
Secernujúca rana
Sekrécia z rany je počas čistiacej fázy hojenia prirodzená a v určitej miere žiaduca.
Povrchová rana
Väčšinou ide o traumatické rany, ako odreniny, rezné a tržné rany, ľahšie popáleniny a pod.
Povlečená rana
Povlak pri týchto ranách je tvorený odumretými bunkami tkaniva, zrazeninami fibrínu a nie je vylúčený ani výskyt bakteriálneho biofilmu.