Delenie rán podľa hĺbky poškodenia:

  • povrchové, keď je poškodená len koža/sliznica alebo podkožné/podsliz­nicové väzivo
  • hlboké, keď sú zasiahnuté hlbšie štruktúry ako nervovo-cievne zväzky, šľachy atď.

Ak poranenie prenikne cez stenu do telových dutín, hovoríme o penetrujúcej ra­ne.

Delenie rán podľa prítomnosti choroboplodných zárodkov

Primárne a sekundárne hojenie rán

Podľa rozsahu rany, množstva poškodeného tkaniva aj prípadnej prítomnosti infekcie rozoznávame dva základné typy hojenia:

  • Pri primárnom hojení (per primam) dochádza k rýchlej reparácii rany s minimálnymi prejavmi zápalu a miernou proliferáciou granulačného tkaniva.
  • Rozsiahlejšie, otvorené, infikované rany s väčšími tkanivovými defektmi sa hoja sekundárnym hojením (per secundam).
Akútna rana
Termínom akútna rana označujeme rany, ktoré sa hoja primárne, v krátkom čase a bez výrazných komplikácií.
Chronická rana
Chronická rana neprejavuje tendenciu k zahojeniu pri adekvátnej terapii.