Epitelizácia začína z okrajov alebo z epitelizačných ostrovčekov vnútri rany. Bunky potom v podstate „migrujú“ po jej vlhkej spodine. Preto je dôležité chrániť epitelizujúcu ranu pred vyschnutím.

Epitelizácia sprevádza granulačnú fázu

Epitelizačnú fázu bezprostredne sprevádza granulačná fáza, ktorá vytvára nosnú plochu pre tvorbu nového spojivového tkaniva a pokožky, ktorá je tenká a bez kožných adnexov (chlpov, vlasov, žliaz a nechtov). Ak dôjde k nadmernému rastu granulačného tkaniva (hypergranulaci), je následná epitelizácia rany spomalená až potlačená.

Vhodné krytie pre dokončenie hojenia rany

Na rany vo fáze epitelizácie je teda vhodné použiť krytie, ktoré ochráni defekt pred traumatizáciou a zároveň udrží optimálne prostredie pre dokončenie hojenia, napr. Hydrocoll, Hydrosorb, Hydrotul, Atrauman, Grassolind-neutral.

Produkty vhodné pre epitelizačnú fázu hojenia rán

HydroTac®
Polyuretánové krytie účinne hydratuje aj absorbuje zároveň
Atrauman®
Polyesterový tyl s drobnými okami na podporu granulácie.
Zetuvit®Plus
Gázový kompres so superabsorpčnou schopnosťou