Tieto faktory sú dané stavom rany samotnej a ide predovšetkým o prítomnosť infekciemacerácie či dehiscencie rany.

Spomalenie hojenia prítomnosťou infekcie v rane je najčastejšou komplikáciou liečby rán.
Macerácia je rozmočenie okrajov rany vzniknuté pôsobením tekutiny
Dehiscencia rany, čiže rozpad rany, je komplikácia hojenia predovšetkým pri akútnych ranách.