Dehiscencia rany, čiže rozpad rany, je komplikácia hojenia predovšetkým pri akútnych ranách, najmä pooperačných. Podľa rozsahu delíme dehiscenciu na čiastočnú a úplnú. Ako príčiny sa uvádzajú poruchy v procese hojenia rán, ako je reakcia na materiál použitý na zašívanie rany, metabolické poruchy, vysoký vek, prítomnosť malignity a obezity, sekundárne infekcie a zhnisanie všetkých vrstiev operačnej sutúry alebo vznik hematómu v rane

Vhodná terapia pri dehiniscencii rany

Liečbou je potom predovšetkým vyliečenie infekcie a vypustenie hematómu s opätovnou sutúrou rany. Dobré výsledky aj v komplikovaných prípadoch dosahuje tiež liečba pomocou podtlakovej terapie, ktorá funguje na princípe podtlakového uzáveru rany.